Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Брой гласували:
264
Първо гласуване:
Понеделник, 09 Октомври 2006г. 13:01ч.
Последно гласуване:
Сряда, 13 Декември 2017г. 18:09ч.

Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Hits Percent Graph
Всички горепосочени!
98 37.1%
Търся повече информация относно осигуряване на качество
69 26.1%
Интересувам се от бенчмаркинг
33 12.5%
Интересувам се по-общо от ПОО
28 10.6%
Интересувам се от общността на BEQUAL
17 6.4%
Интересувам се от CQAF
16 6.1%
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от