Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Брой гласували:
387
Първо гласуване:
Понеделник, 09 Октомври 2006г. 13:01ч.
Последно гласуване:
Четвъртък, 18 Октомври 2018г. 22:05ч.

Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Hits Percent Graph
Всички горепосочени!
220 56.8%
Търся повече информация относно осигуряване на качество
69 17.8%
Интересувам се от бенчмаркинг
34 8.8%
Интересувам се по-общо от ПОО
28 7.2%
Интересувам се от общността на BEQUAL
17 4.4%
Интересувам се от CQAF
16 4.1%
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от