Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Брой гласували:
296
Първо гласуване:
Понеделник, 09 Октомври 2006г. 13:01ч.
Последно гласуване:
Петък, 15 Юни 2018г. 00:46ч.

Какъв е интересът Ви към BEQUAL?

Hits Percent Graph
Всички горепосочени!
129 43.6%
Търся повече информация относно осигуряване на качество
69 23.3%
Интересувам се от бенчмаркинг
34 11.5%
Интересувам се по-общо от ПОО
28 9.5%
Интересувам се от общността на BEQUAL
17 5.7%
Интересувам се от CQAF
16 5.4%
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от