Αρχεία με τις περισσότερες λήψεις

European Journal of Qualifications - No. 2 (Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση/Περιοδικά) hot
Παρατηρήσεις και κανονισμοί για το Ουγγρικό Εθνικό Μητρώο Επαγγελματικών Προσόντων (Ποιότητα στην Εκπαίδευση/Ευρωπαϊκό πλαίσιο προσόντων (EQF)) hot
Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης του εργαλείου benchmarking (Ελληνική έκδοση) (Αρχεία πρoγράμματος BEQUAL/Εργαλείο αξιολόγησης) hot
Good practises in VET - Article in Polish (Αρχεία πρoγράμματος BEQUAL/Καλές πρακτικές) hot
You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από