BEQUAL
 

Nejvíce stahované soubory v této sekci

Evaluation Questionnaire Greek (BEQUAL documents/Referenční nástroj) hot
Good practises in VET - Article in Polish (BEQUAL documents/Osvědčené postupy (dobré praxe)) hot
BEQUAL Benchmarking Questionnaire French (BEQUAL documents/Referenční nástroj) hot
BEQUAL Benchmarking Questionnaire (BEQUAL documents/Referenční nástroj) hot
Good practice submission form (BEQUAL documents/Osvědčené postupy (dobré praxe)) hot
You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno