Νέα

Συμμετοχή της IDEC στη 1η διάσκεψη QALLL

E-mail Εκτύπωση PDF
(2 votes)

QALLL Lifelong Learning project logoΗ IDEC έχει προσκληθεί να συμμετάσχει στη 1η διάσκεψη του θεματικού προγράμματος QALLL. Το ακρωνύμιο QALLL σημαίνει "Διασφάλιση της Ποιότητας στη Δια Βίου Μάθηση" (Quality Assurance in Lifelong Learning) και είναι ένα έργο χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που υλοποιείται από 15 Εθνικές Υπηρεσίες Δια Βίου Μάθησης, με επικεφαλή την Αυστριακή Εθνική Υπηρεσία.

Η διάσκεψη με τίτλο "Η επίτευξη της αριστείας" θα επικεντρωθεί στη διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση (ΕΕΚ) και στην εκπαίδευση ενηλίκων (AE) και θα λάβει χώρα στις 24 Μαρτίου στο Bled της Σλοβενίας.

Η IDEC θα συμμετέχει ως συντονιστής του έργου "EQUAL - Αξιολόγηση και Διασφάλιση Ποιότητας στην Εκπαίδευση Ενηλίκων", το οποίο επιλέχθηκε από τους εταίρους του προγράμματος QALLL ως παράδειγμα καλής πρακτικής στο θέμα της Διασφάλισης Ποιότητας.

Επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του προγράμματος QALLL και περιηγηθείτε στα επιλεγμένα έργα/ καλές πρακτικές, αξίζει να τα δείτε!

Θα περιμένουμε επίσης με ενδιαφέρον τις συστάσεις που θα παράγει το δίκτυο QALLL αργότερα το 2011 και το 2012.

Les référentiels qualité sont-ils conciliables ?

E-mail Εκτύπωση PDF
(2 ψήφοι)

Les responsables d’organismes de formation en France sont amenés à faire un choix :

  • une approche qualité basée sur la conformité produit,(OPQF,NF services)
  • ou une approche qualité basée sur une approche systémique (ISO)

Laquelle choisir ? Comment combiner les deux approches ? Est-ce vraiment un choix ou les deux approches sont elles conciliables.

Elles sont conciliables à condition de mettre nécessairement en place une cartographie des processus de son organisme avant tout. Ensuite, l’amélioration continue et l’application du PDCA permet de maîtriser la qualité sur chacun des processus sur le système tout entier.Il convient dès lors de ce concentrer sur la qualité produits et les interfaces processus qui l’impact en leur appliquant le PDCA.

Le PDCA l’approche qualité la plus simple et la plus efficace ?

E-mail Εκτύπωση PDF
(2 ψήφοι)

Tout le monde connait le PDCA (Planifier, déployer, contrôler, Améliorer) autrement dit PDCA (préparer, mettre en place, vérifier, corriger).

On peut appliquer sur un défaut trouvé dans le déroulement d’une formation Le PDCA ; auquel cas, nous sommes à l’étape C et l’on doit trouver les causes racines qui vont diminuer voire supprimer le défaut et ce de manière documentée, c'est-à-dire en gardant une trace des actions et en contrôlant l’amélioration constatée en l’enregistrant. Ceci appliqué de manière stricte permet sur quelques mois un travail très efficace sur les priorités que l’on s’est donné. L’enjeu et la difficulté n à la rigueur avec laquelle on applique cette mthode pourtant très simple.

Car ce qui fait défaut souvent ce n’est pas la méthode ce sont la volonté et la détermination !

Το BEQUAL στην Εβδομάδα Απασχόλησης 2010

E-mail Εκτύπωση PDF
(14 ψήφοι)

Employment week 2010 logoΗ ομάδα του BEQUAL θα συμμετέχει στην Εβδομάδα Απασχόλησης 2010 (2010 Employment Week) που θα πραγματοποιηθεί στις 24 και 25 Νοεμβρίου 2010 στις Βρυξέλλες.

Ελάτε να μας συναντήσετε στο περίπτερο του προγράμματος (No. 35) και να συζητήσουμε για τα πλεονεκτήματα της συγκριτικής αξιολόγησης, το CQAF και άλλα θέματα σχετικά με την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση! Εταίροι από τη Γερμανία, την Ελλάδα, τη Γαλλία, την Ισπανία, τη Ρουμανία και την Ελβετία θα είναι εκεί να μοιραστούν μαζί σας τις απόψεις τους και να σας παρουσιάσουν το portal του προγράμματος BEQUAL.

Θα χαρούμε πολύ να σας δούμε και στην παρουσίαση του προγράμματος BEQUAL, την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου, από τις 14:15 έως τις 14:45.

La qualité en Formation : pourquoi pas? Oui, mais...

E-mail Εκτύπωση PDF
(6 ψήφοι)

Souvent on se demande ce que peut être une politique qualité en Formation.Prenons un exemple  dans n'importe quel groupe d'élèves ou de stagiaires.

Quels peuvent être les objectifs qualité du responsable pédagogique de la classe (encore faut il qu'il en existe un)?

Prenons quelques exemples:

-100% des la classe doit répondre  au questionnaire d'évaluation avec des notes supérieures à la moyenne.

-70% de la classe doit  répondre au questionnaire d'évaluation avec des notes supérieures à la moyenne.

- La note moyenne de la classe doit être supérieure à la moyenne

-Toutes les notes de la classe quelles que soient les matières doivent être supérieures à la moyenne

etc.

On voit que tant que l'on n'a pas défini de manière précise des objectifs qualité, l'organisation pédagogique, les pratiques pédagogiques des formateurs ou professeurs ne peuvent pas être définies.Soit, ces derniers  s'occupent des 20% de meilleurs et la classe suit tranquillement avec les derniers qui de toute manière sont abandonnés ; car ils ne renvoient pas une image positive de la matière au formateur; soit les professeurs se concentrent sur les élèves les plus en retard pour arriver à faire avancer le groupe dans sa totalité vers le minimum requis par les objectifs.la cohésion du groupe étant à ce prix.

D'autres objectifs sont possibles dans un tout autre esprit !

-30% de la classe doit avoir des notes moyennes supérieures à la moyenne + 25%

-10% de la classe doit avoir des notes supérieures à un certain niveau pour intégrer une classe supérieure élitiste.

Dans un cas comme dans l'autre ,le comportement des professeurs diffère complètement.En l'absence d'objectif qualité affiché, chaque enseignant a sa propre politique qualité - bien souvent inconsciente - et met en place les méthodes qui le satisfont, lui sont le plus aisées et correspondent à sa personnalité  plus ou moins altruiste.

Commencer à chiffrer la qualité dans l'enseignement est nécessaire, mais un défi certain au métier !

Il en est de même pour les  formations qui doivent déboucher sur un emploi!

-100% des stagiaires placés en contrat de travail à 6 mois exigent des efforts et des performances qui sont complètement différentes  si on prend 80% de placementet que l'on accepte 70% ou 60% sans réaction !

L'objectif qualité pour la formation doit être chiffré et  directement lié au financement des  formations.

 

IDEC και Διαχείριση Ποιότητας

E-mail Εκτύπωση PDF
(5 ψήφοι)

Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε εργαστεί για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε επιχειρήσεις. Έχουμε γίνει μια από τις κύριες εταιρείες σε αυτό τον τομέα και έχουμε δημοσιεύσει δύο βιβλία, τα μόνα στην ελληνική γλώσσα που είναι και best sellers στο είδος τους.

Τα τελευταία 15 χρόνια έχουμε εργαστεί για την ανάπτυξη Συστημάτων Διαχείρισης Ποιότητας σε επιχειρήσεις. Έχουμε γίνει μια από τις κύριες εταιρείες σε αυτό τον τομέα και έχουμε δημοσιεύσει δύο βιβλία, τα μόνα στην ελληνική γλώσσα που είναι και best sellers στο είδος τους. Το 2002 ξεκινήσαμε το ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Εκπαίδευση ΜΜΕ σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας", ένα πολύ επιτυχημένο πρόγραμμα, στο οποίο αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό υλικό σε 8 γλώσσες.

http://www.idec.gr/qms/ .

Παράλληλα έχουμε συμμετάσχει στο πρόγραμμα Quality on line με επικεφαλής τον συνεργάτη μας IFCIL

Το πρόγραμμα "Εκπαίδευση ΜΜΕ σε Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας- QMS Training for SMEs" έχει αξιοποιηθεί από πολλές ΜΜΕ σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες και αυτή τη στιγμή μεταφέρεται μέσω των προγραμμάτων στα πλαίσια του "Leonardo da Vinci μεταφορά σχεδίων καινοτομίας", "Small Business QMS" με επικεφαλή το Ουγγρικό ίδρυμα για την προώθηση των επιχειρήσεων και "Small City Commerce" με επικεφαλή τον Δήμο της Vila Real στην Ισπανία.

Η συμμετοχή μας στην διασφάλιση της ποιότητας στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση ήταν μια φυσική συνέχεια του έργου μας σε επιχειρήσεις. Το 2004 η διασφάλιση της ποιότητας στην ΕΕΚ έγινε προτεραιότητα στο πρόγραμμα Leonardo da Vinci και αρχίσαμε να εργαζόμαστε γι' αυτό το θέμα. Η εμπειρία μας στην ανάπτυξη συστημάτων διαχείρισης ποιότητας για κέντρα εκπαίδευσης-πελάτες στην ελληνική αγορά μας έχει βοηθήσει πολύ στο να αποκτήσουμε όχι μόνο θεωρητικές γνώσεις για το θέμα, αλλά και εμπειρία σχετικά με την πρακτική εφαρμογή των συστημάτων ποιότητας.

Το 2005, ξεκινήσαμε δύο προγράμματα για τη διαχείριση της ποιότητας στην εκπαίδευση και κατάρτιση. Το πρώτο "Quality.net" (http://idec.static.otenet.gr/quality-net) είχε ως στόχο να εντοπιστούν οι ορθές πρακτικές για την ποιότητα, σε ευρωπαϊκά προγράμματα επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης σύμφωνα με το κοινό πλαίσιο διασφάλισης της ποιότητας. Το Quality.net συν-χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα πλαίσιο Leonardo da Vinci. Το δεύτερο, EQUAL-Αξιολόγηση και διασφάλιση της ποιότητας στην εκπαίδευση ενηλίκων - που χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Grundtvig Σωκράτης είχε ως στόχο την ανάπτυξη, τη δοκιμή και τον σχεδιασμό ενός προγράμματος εκπαίδευσης 5 ημερών για τους διαχειριστές και τους υπευθύνους ποιότητας οργανισμών που ασχολούνται με την εκπαίδευση ενηλίκων. http://www. qualityinlearning.net /

Το 2007 μας ανατέθηκε το πρόγραμμα BEQUAL - Εργαλείο Συγκριτικής Αξιολόγησης για τη Διασφάλιση της Ποιότητας στην ΕΕΚ. Επί του παρόντος, εστιάζουμε τις προσπάθειές μας να καταστήσουμε επιτυχές το πρόγραμμα BEQUAL και να οικοδομήσουμε μια Κοινότητα κοινής Πρακτικής με τη συμμετοχή ενδιαφερόμενων φορέων, φορέων χάραξης πολιτικής και επαγγελματιών. Ελπίζουμε ότι θα συμμετάσχετε και εσείς και θα υποστηρίξετε τις προσπάθειες μας για το αμοιβαίο συμφέρον μας.

FLORIDA UNIVERSITY, awarded as "WISE COMPANY"

E-mail Εκτύπωση PDF
(1 vote)

Florida College has been named winner of the first edition of Wise Business Award given by the Ministry of Social Welfare of the Valencian Community. This award is called in the context of equal opportunities policies of the Council and is an incentive for companies that establish equality plans to redress gender inequalities, incorporating innovative measures to realize equality in your organization and provide services that facilitate the reconciliation of work and family life of staff at your service.

For almost two years, Florida has been engaged in the implementation of its Equality and also advises other companies on how to do it.

The Plan has a duration of 3 years and the areas in which they are making a special attention is the area of access to employment, training area, area of job classification and promotion, remuneration area, area of occupational health, settlement area and working time management and communication area.

Florida College will once again be in the 2011 University Orientation Workshop is organized every year in Valencia. For over 30 years, the Orientation Workshop College has established itself as an indisputable reference point between the representatives of the Schools of Valencia, in the process of orientation training of its students.

UNIVERSITY and BUSINESS FORUM

E-mail Εκτύπωση PDF
(1 vote)

Our colleague, Enrique Garcia has participated in an event of the University-Business Forum of the European Commission. A forum is held every year where experts gathered to give their views and views of how to foster innovative capabilities in business from the University. That is, how to transfer innovation from university to business and vice versa.

The forum deals with strategic issues, but formed small groups of experts, "operational arms" that try to summarize the issues specific strategies. One such issue was the innovativeness of enterprises, and in relation to it were invited to participate in Florida has been developing the project BINNOC (http://www.binnoc.net/) within the Erasmus Line, a project Collaboration University - Business.

Enrique Garcia and the hotel manager Gile in Vilnius, Lithuania (as a company that has participated in the project) attended the meeting, which were invited about 40 people across Europe.

Throughout the day's work was a process of reflection so that, with input from and present instruments can be incorporated in the policies of the future European programs that promote the transfer of knowledge in both directions.

Deutsche Weiterbildungsanbieter setzen auf Qualitätssicherung

E-mail Εκτύπωση PDF
(0 ψήφοι)

Die Ergebnisse der wbmonitor-Umfrage des BIBB zeigen, dass die Weiterbildungsanbieter verstärkt in Qualitätssicherung investieren. "Formale Anerkennungen und Zulassungen erlangen eine immer größere Bedeutung, denn 85 % der Anbieter verfügen inzwischen über mindestens eine formale Anerkennung einer öffentlichen Stelle oder privaten Organisation.

Allein 43 % sind nach der Anerkennungs- und Zulassungsverordnung Weiterbildung (AZWV) der Bundesagentur für Arbeit für Maßnahmen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB) III zertifiziert. Damit besitzt diese Anerkennungsform insgesamt gesehen die größte Reichweite. Es folgen Anerkennungen durch die Erwachsenen- oder Weiterbildungsgesetze der Bundesländer (39 %) und der Berufs- beziehungsweise Wirtschaftsverbände (35 %). 71 % der Weiterbildungsanbieter besitzen sogar zwei oder mehr verschiedene formale Anerkennungen. Voraussetzung für eine Anerkennung ist häufig der Nachweis eines Qualitätsmanagementsystems. Dabei hat die DIN EN ISO 9000 ff. deutlich die Nase vorn: Mehr als ein Drittel der Weiterbildungsanbieter sind nach dieser Norm zertifiziert."

Quality analysis becomes obligatory for VET schools in the state of Northrine-Westfalia

E-mail Εκτύπωση PDF
(2 ψήφοι)

Quality analysis has become obligatory for vocational schools in Northrhine-Westfalia. Quality analysis is an evaluation instrument, with is applied in 6 areas: 1) results of schools, 2) teaching, learning, instruction, 3) school culture, 4) leadership and school management, 5) professional skills of teachers, 6) objectives and strategy of school development. http://www.deqa-vet.de/de/1284.php

Q2E quality model shall support decentralisation of VET

E-mail Εκτύπωση PDF
(2 ψήφοι)

The state of Mecklenburg-Vorpommern applies Q2E quality model, which shall support transformation from traditional VET schools to regional VET centers. The quality model in particular emphasises regional cooperation as a means of decentralisation. http://www.deqa-vet.de/de/1274.php

Pilotprojekt an der KU Eichstätt-Ingolstadt

E-mail Εκτύπωση PDF
(1 vote)

Pilotprojekt zur Entwicklung und Sicherung von Schulqualität an der KU Eichstätt

Schon in der Lehrerausbildung ist es wichtig, Qualitätssicherung im schulischen Bereich auf den Lehrplan zu holen. Vor allem mit dem hintergrund zukünftige leitende Angestllte im Schuldienst auszubilden sollte es den Hochschulen ein Anliegen sein fachliche Kompentenzen zur Qualitätsentwicklung und -sicherung, u. a. durch Evaluationssysteme zu vermitteln, damit die Gruaduenten später ihr Wissen in die Selbstevaluation der eigenen Arbeitsstätte mit einbringen können.

An der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt wurde dazu ein Pilot-Projekt für die Lehramtsstudenten durchgeführt, das auf diese Weise auch für die Ausbildung von Lehrkräften in der beruflichen Bildung Motivation und Vorbild sein könnte. Dabei führten Lehramtsstudenten unter Leitung ihrer Dozenten Evaluationen an freiwilligen Partnerschulen durch. Die als "Organisations- und Entwicklungsdiagnose" bezeichnete Untersuchung hatte dabei besonders den Vorteil schnell und unkompliziert die Rahmenbedingungen an den Schulen zu identifizieren und zu analysieren. Die Evaluationen mit Datenerhebung und Nachbereitung waren sowohl für die Studenten, als auch für die teilnehmenden Bildungseinrichtungen ein Gewinn.

Ein Bericht zu diesem Projekt von Prof. Dr. Wolfgang Schönig findet sich unter folgendem Link:

http://www.ku-eichstaett.de/Fakultaeten/PPF/fachgebiete/Paedagogik/lehrstuehle/Schulpaed/Forschung/projekte/HF_sections/content/105931452788686

Auswahlbibliographie "Qualität in der Bildung"

E-mail Εκτύπωση PDF
(1 vote)

Auswahlbibliographie "Qualität in der Bildung"

Das BIBB stellt kontinuierlich Veröffentlichungen zum Thema „Qualität in der beruflichen Bildung“ in einer Auswahlbibliographie zusammen.

Diese findet sich unter:

http://www.bibb.de/dokumente/pdf/a1bud_auswahlbibliographie-qualitaet.pdf

Auftaktsitzung DEQA-VET

E-mail Εκτύπωση PDF
(1 vote)

Auftaktsitzung DEQA-VET

Die DEQA-VET-Internetseite stellt wichtige Reden und Referate der Auftaktveranstaltung vom 22.09.2009 zum Download bereit.

Arbeitsbereiche der Auftaktveranstaltung waren vier verschiedene Märkte:

Markt 1: Qualitätssicherung durch Lernortkooperationen

Markt 2: Qualitätssicherung in der betrieblichen Ausbildung

Markt 3: Die Rolle der Kammern bei der Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung

Markt 4: Qualitätssicherung in der beruflichen Weiterbildung

Die jeweiligen Beiträge sind in digitalisierter Form auf folgender Seite zu finden:

http://www.deqa-vet.de/de/706.php

Good Practices DEQA-VET

E-mail Εκτύπωση PDF
(2 ψήφοι)

Good Practices

DEQA-VET, German (Reference Point for) Quality Assurance in Vocational Education and Training – die deutsche Referenzstelle für Qualitätssicherung in der beruflichen Bildung, ist seit Herbst 2010 ein nationaler Vertreter im EQAVET-Netzwerk (europäische Organisation für Qualitätssicherung) und beim Bundesinstitut für Bildung angesiedelt (BIBB).

Das Ziel von DEQA-VET ist es, Akteure und Institutionen der beruflichen Bildung in Deutschland zu vernetzen und ist damit eine Anlauf- oder Servicestelle für Fragen zur Qualitätssicherung und –entwicklung in der beruflichen Bildung des deutschen Bildungssystems. Näheres unter dem Menüpunkt „Artikel“.

Die Website von DEQA-VET bietet u. a. Good Practices (auf Mikroebene z.B. Siemens)  in den verschiedenen Bundesländer, sowie andere Informationen.

Institut für Qualitätsentwicklung Hessen

E-mail Εκτύπωση PDF
(1 vote)

Institut für Qualitätsentwicklung Hessen

Das Institut für Qualitätsentwicklung (IQ) des Bundesland Hessen, Deutschland, besteht seit 01.01.2005 und dient mit seiner Arbeit der Evaluation der Qualitätsentwicklung und Qualitätssicherung des Hessischen Bildungssystems. Um Eigenverantwortung zu stärken werden hier Qualitätskriterien überprüft, das Erreichen von Zielsetzungen beobachtet und die Basis für Datenerhebungen zum Qualitätsmanagement geschaffen. Da es sich um eine landeszugehörige Einrichtung handelt, wird hier besonderer Wert auf eine Verbesserung und Sicherung von Qualität im gesamten Bildungsbereich gelegt, durch die Evaluation seiner Akteure, der Bildungseinrichtungen, wozu auch Berufsschulen und Fortbildungsschulen gehören.

Durch die zur Verfügung gestellten Instrumente und Anleitungen, u. a. finden sich Anleitungen für erfolgreiche Evaluations-Fragebögen auf der Internetseite des IQ, soll zur eigenständigen Verbesserung und Selbstevaluation beigetragen werden.

Ein Produkt, der Hessische Referenzrahmen (2008), zeigt dabei die schulischen Qualitätsbereiche auf und erläutert die entsprechenden Qualitätskriterien, welche von den Einrichtungen erfüllt werden sollen.

Περισσότερα...

BEQUAL meets EFQUEL

E-mail Εκτύπωση PDF
(6 ψήφοι)

End of June I attended the conference of the BEQUAL project in Piraeus in Greece. The conference centred on quality assurance in European training institutions, especially in initial and continuous Vocational Education Training (VET).  The conference included an introduction to the BEQUAL project, its tools and its portal, presentations on the ‘Common Quality Assurance Framework’ (CQAF) in VET, ISO 9001:2008 and the Greek ELOT 1433 standards. It also provided concise overviews on quality approaches in VET in six European countries.

Throughout the conference I was able to discover a lot of synergies and complementarities of the BEQUAL Benchmarking Tool with the ideas and approaches of QUALC (http://www.efquel.org/qualc). QUALC stands for ‘Quality Assurance Network for Adult Learning Centres’ and includes continuous Vocational Education Training (VET). QUALC developed a learner centred Handbook and a three staged quality recognition and assurance process for ‘Adult Learning Centres’ (ALC). Another interesting project in the area is SEVAQ+ (http://www.sevaq.eu). This project is focusing on the self-evaluation of quality in ‘Technology Enhanced Learning’ (TEL).  It might be finally interesting to build links between the BEQUAL project and the ‘European Foundation for Quality in eLearning’ (EFQUEL; http://www.efquel.org).The foundation serves as sustainable and proactive network and provides valuable services to persons and institutions interested in quality in (e-)Learning.

Thomas Fischer, Senior Researcher, Institute for Learning Innovation (ILI), Friedrich-Alexander-University Erlangen-Nuremberg

QUALIVET: A bottom-up approach to VET quality

E-mail Εκτύπωση PDF
(9 ψήφοι)

In 2007 an interesting Leonardo project was completed by the ITB Bremen, referring to the "Quality Development and Quality Assurance with Labour Market Reference for the Vocational Education and Training System in the Metal Sector" (QUALIVET). The final report points out "VET institutions will be allowed in a short time to act with a high level of autonomy, yet they are not obliged in some countries to prove their ability to further develop that quality. VET institutions are increasingly supported by quality management systems. These have already proven that they are suitable for administration or industry; however they seem less qualified to be adopted for vocational and educational training purposes. While quality management systems such as ISO 9000:2005 or EFQM explicitly approach organisations they do not genuinely address the quality of learning offers." 

Following the finding that current quality management systems do not cover the needs of vocational education and training, and do not take in account the quality of learning offers the project developed a quality development system, covering quality indicators needed to assess the learning offers and methods to secure the implementation, use and success of this system, which shall support trainers to identify new quality demands that result from higher-ranking requirements, e.g. curricula.

Περισσότερα...

How can CQAF catch up with regional strategies of lifelong learning?

E-mail Εκτύπωση PDF
(8 ψήφοι)

The 2nd transnational R3L+ workshop took place in Kaunas, Lithuania from 6th to 9th May 2010. On the occasion of the event the results of the first project phase were discussed, with particular regard to elaborating a common strategy at the development of quality assurance in learning regions / cities.

On Friday morning the results from field studies were presented by the research teams, followed by a lively feedback from the European partners. In the afternoon the role and importance of CQAF and EQARF were discussed  with a view to the different dimensions of the learning region / city, and the learning types associated. Based on the results the partners on the 2nd workshop day elaborated:

  • an analytical framework, describing fields and areas for the adoption of quality assurance mechanisms along with the characteristics of each learning region / city,
  • a common framework for quality assurance in learning regions and cities, starting from a triple-p bottomline (partnerships, participation, progress) and which will allow for the adoption of various quality models according to the different implementations of the learning regions / cities concept,
  • a first set of quality criteria, which during the next phase will be reviewed and further elaborated by the learning regions / cities linked to the project.

During the expert discussion it became obvious that the quality process models adopted in adult education on the one hand, and vocational educational and training (VET) on the other show certain differencies according to their different missions and delivery format. While CQAF was considered to be relevant for formalized learning, informal learning activities, which have a more central role in adult education were considered to require a distinct approach of quality assurance. Another distinction was made between educational activities on the micro level, covering educational programmes carried out through training organisations and the global learning strategy of a region or local community. The question was raised, if and how quality models such as CQAF can contribute to regional strategies of lifelong learning.

Διασφάλιση της ποιότητας στις Περιφέρειες Μάθησης

E-mail Εκτύπωση PDF
(5 ψήφοι)

Την περασμένη εβδομάδα παραβρέθηκα σε μια διακρατική ημερίδα με θέμα τη διασφάλιση της ποιότητας στις Περιφέρειες Μάθησης, η οποία έλαβε χώρα στο Πανεπιστήμιο Ludwig-Maxilimians του Μονάχου. Με την ευκαιρία της εκδήλωσης συζητήθηκαν πιθανές εφαρμογές του Κοινού Πλαισίου Διασφάλισης Ποιότητας, με σκοπό την υιοθέτηση του CQAF σε πολύπλευρα περιβάλλοντα της ΕΕΚ και της εκπαίδευσης ενηλίκων.

Περισσότερα...

Περισσότερα Άρθρα...

Σελίδα 5 από 5

You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από