Разгледайте добри практики
Филтриране по заглавие 
Показване на № 
61 Skill-based management of people
62 Evaluation by seminar participants
63 QES Quality management system
64 Certified institute
65 Evaluation indicators for social-constructivist e-learning
66 Maritime administration - trainees complaints
67 Considering user needs in transnational training
68 Stimulating active involvement of trainees coming from different countries.
69 Practical training of trainees using work assignments from companies
70 Management by objective (MBO)

Страница 4 от 4

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от