Labdien, BEQUAL rīka statistikas sadaļā!

Šo sadaļu esam izveidojuši kā atbalsta punktu lēmumu pieņēmējiem, konsultantiem un ekspertiem. Statistika uzskatāmi atspoguļo PIA organizāciju jaunākos datus un rezultātus, norādot tās jomas, kurās rezultāti ir visaugstākie, kā arī identificējot tos procesus, kuros trūkst kompetences un pieredze. Ceram, ka šie rezultāti kļūs par informatīvu resursu, kas palīdz lēmumu pieņēmējiem izvirzīt prioritātes kvalitātes nodrošināšanai PIA organizācijās, kā arī palīdz konsultantiem apzināt uzlabojamās jomas un izvirzīt ieteikumus.

Rezultāti ir pieejami pēc vairākiem kritējiem:

  • Visi rezultāti
  • Rezultāti pēc izvēlētās valsts
  • Rezultāti pēc izvēlētā organizācijas veida
  • Rezultāti pēc izvēlētā organizācijas veida un valsts

Lūdzu, ņemt vērā, ka statistikas dati ir dinamiski. Jo vairāk PIA organizācijas reģistrējas un izmanto rīku, jo plašāka kļūst pieejamā statistika.

You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē