BEQUAL statistika

Ši skiltis skirta politikams ir konsultantams, nes statistika atskleidžia veiklas, kuriose dauguma profesinio mokymo organizacijų pasiekė gerų rezultatų, ir veiklas, kuriose joms trūko kompetencijų. Toks stebėjimas gali padėti konsultantams patarti, o politikos kūrėjams – planuoti arba taikyti profesinio mokymo kokybės užtikrinimo politiką.

Statistikoje matomi skaitmenys ir grafikai atspindi bendruosius (ne individualius) klausimyno atsakymus.

Skirstymas į kategorijas galimas pagal:

  • visus rezultatus
  • rezultatus pagal šalį
  • rezultatus pagal organizacijos tipą
  • rezultatus pagal organizacijos tipą ir šalį

Turime pabrėžti, kad statistika yra dinamiška. Kuo daugiau PM organizacijų naudojasi šiuo tinklalapiu, tuo atsakymų imtis yra statistiškai tikslesnė.

You are here:

Susisiekite su mumis!

Atsakomybės apribojimas

Šis projektas finansuojamas remiant Europos Komisijai. Tinklalapis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Europos Komisija negali būti laikoma atsakinga už bet kokį jame pateikiamos informacijos naudojimą.

Finansuota