Vítáme vás v BEQUAL statistikách!

Tato část se zaměřuje především na tvůrce politik a konzultanty. Důvodem je to, že statistiky ukazují operace, kdy většina organizací odborného vzdělávání a přípravy mají podle všeho dobré výsledky a ty, kde je patrný nedostatek kompetencí. Toto pozorování může podpořit konzultanty v navrhování a politiky v plánování nebo rozhodování o politikách týkajících se zajišťování kvality v odborném vzdělávání a přípravě..

Číselné údaje a grafy zobrazené ve statistikách odpovídají celkovým odpovědím (ne individuálním) na dotazník.

K dispozici jsou následující volby kategorizace:

  • Všechny výsledky
  • Výsledky podle země
  • Výsledky podle typu organizace
  • Výsledky podle typu organizace a země

V každém případě musíme poznamenat že statistiky jsou dynamické. Čím více organizací odborného vzdělávání a přípravy používá portál, tím větší vzorek odpovědí je statisticky reprezentativní.

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno