Sveicināti, portāla Labās prakses sadaļā!

Šī sadaļa Jums piedāvā:

  • Iesniegt Labās prakses piemēru.
  • Ja jūsu iestāde ir izstrādājusi vai veiksmīgi izmanto praktisku un efektīvu risinājumu dažādiem ar organizācijas darbu saistītiem aspektiem (kvalitātes nodrošināšana vadības jomā, darba organizācijā, personāla pārvaldībā, sadarbībā, resursos, metodiskajā darbā, mikroklimatā u.c.), jums ir iespēja dalīties savā labajā praksē ar citām organizācijām.
    Aizpildot labās prakses formu, tā netiek augšupielādēta automātiski. Jūsu iesniegtais piemērs tiks izskatīts un nepieciešamo papildinājumu vai skaidrojumu gadījumā, kontaktpersona Latvijā ar Jums sazināsies. Piemērs tiks izvērtēts pēc vairākiem kritērijiem kā oriģinalitāte, efektivitāte, vienkāršība un pārneses potenciāls. Pozitīvas novērtēšanas rezultātā, Jūsu piemērs tiks atspoguļots BEQUAL portālā, kas savukārt sniegs Jums iespēju izvietot informāciju par sevi (reklāmu) tam paredzētajā vietā.
  • Piekļūt „Labās prakses” esošajai datu bāzei.
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē