Witamy w narzędziu benchmarkingowym procesów jakości BEQUAL VET!

Narzędzie oferuje kilka możliwości:

 • Wypełnienie kwestionariusza w imieniu swojej organizacji. W ankiecie należy podać kraj, w którym działa organizacja oraz rodzaj tej organizacji. Zgodnie z założeniami CQAF (ang. Common Quality Assurance Framework for VET - Wspólne Ramy Zapewnienia Jakości Kształcenia Zawodowego), ankieta podzielona jest na cztery obszary działania organizacji, związane z procesami zapewnienia jakości, a mianowicie:
  1. planowanie,
  2. wdrażanie,
  3. ocenę,
  4. informacje zwrotne i doskonalenie

Każdy z tych obszarów jest podzielony na bardziej szczegółowe działania . Stwierdzenia znajdujące się poniżej każdego z tych obszarów są jedynie wskazaniami metod, które organizacja może stosować.

 

 • Część Moje statystyki pozwala na podgląd wyników oraz najmocniejszych i najsłabszych punktów w porównaniu z innymi organizacjami VET w danym kraju lub z tego samego rodzaju organizacjami VET w całej Europie. Narzędzie jest dynamiczne, w związku z czym wyniki w tych dwóch rodzajach porównania mogą się od siebie różnić. Ponadto wyniki mogą z czasem ulegać zmianie. Jeśli podane odpowiedzi znajdą się w górnych 20%, poprosimy o zgłoszenie przykładowej dobrej praktyki. Dobrą praktykę można także zgłosić niezależnie od uzyskanej oceny.
 • Kwestionariusz można zmienić (wypełnić nowy) rok po wypełnieniu poprzedniej. Przechowywane dane są anonimowe, a dostęp do danych konkretnej organizacji posiada jedynie respondent.
 • Narzędzie benchmarkingowe podlega ocenie.

Aby móc skorzystać z powyższych opcji, należy się zarejestrować (w przypadku pierwszej wizyty na stronie) lub zalogować za pomocą nazwy użytkownika i hasła.

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez