Sveicināti !

Iestādes novērtējuma rīks Jums piedāvā vairākas iespējas:

  • Jūs varat aizpildīt tiešsaistes anketu, lai uzlabotu sniegto pakalpojumu kvalitāti savā organizācijā. Anketā Jums jānorāda valsts un organizācijas veids.
  • Anketa, kas ir balstīta uz Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras (EQAVET) kvalitātes ciklu, ir iedalīta četros posmos:

1. Plānošana
2. Ieviešana
3. Attīstība
4. Pārskats

Katra cikla fāze ietver vairākus skaidrojošos apgalvojumus. Šie apgalvojumi iezīmē veidu, kā organizācijas rīkojas dažādu specifisku procesu risināšanā vai nodrošināšanā.

Sadaļā Mani Pārskati ir apskatāmi Jūsu organizācijas rezultāti.Salīdzinot tos ar savas valsts un citu Eiropas valstu izglītības iestādēm, Jūs varat identificēt savas organizācijas spēcīgās un vājās puses un novērtēt nepieciešamos uzlabojumus.

Rīks jums piedāvā arī sekojošas papildus iespējas:

  • Jūs varat iestādes novērtējuma anketu pildīt atkārtoti (ieteicams reizi gadā) un tādējādi sekot līdzi savas attīstības progresam un novērtēt sasniegto. Dati tiek uzglabāti anonīmi un pieeja pie personīgas informācijas būs tikai Jums.
  • Jūs varat ietekmēt Novērtēšanas rīka turpmāko attīstību, sniedzot mums savas atsauksmes, ieteikumus un komentārus turpmākā darba uzlabošanai rīka novērtēšanas anketā.

Lai jūsu iestāde varētu piekļūt rīka funkcionalitātei un veikt savu novērtējumu, mēs aicinām jūs reģistrēties (jauniem lietotājiem) vai pieslēgties ar savu jau esošo lietotājvārdu un paroli. Aicinām reģistrēties kā iestādei vai iestādes nodaļai.

Reģistrējoties šī būs iestādes pieeja, nevis konkrētā iestādes pārstāvja pieeja.

Reģistrēties var sekojoši: uzejot uz šajā rakstā minētā un iezīmētā vārda reģistrēties vai rīka mājaslapas augšējā labajā stūrī uz zaļās “+” zīmes. Reģistrācijas logā ierakstiet informāciju par sevi un par pārstāvēto organizāciju, kā lietotājvārdu izmantojot saīsināto iestādes nosaukumu. Pēc reģistrācijas Jūs saņemsiet apstiprinājumu uz norādīto e-pastu, kā arī jums būs iespēja ieiet rīkā (augšējā labajā stūrī), izmantojot jūsu izveidoto lietotājvārdu un paroli.

You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē