Добре дошли в динамичния инструмент за бенчмаркинг BEQUAL на процесите по осигуряване на качеството в ПОО!

Инструментът ви предлага няколко възможности:

 • Можете да попълните въпросника за вашата организация. В него трябва да уточните вашата държава и вида на вашата организация. Въпросникът, според CQAF, е разделен на четири операции на вашата организация, отнасящи се до процеси за осигуряване на качеството, а именно:
  1. планиране,
  2. изпълнение,
  3. оценка,
  4. обратна връзка и подобрение
 • Всяка операция е разделена на повече аналитични процеси. Поясненията, фигуриращи под всеки аналитичен процес са само индикативни за различните начини, по които организацията може да се справя с конкретния процес.

 • Можете да влезете в ‘Моята статистика’ за да видите резултатите си, както и най-силните и най-слабите си страни в сравнение с други ПОО организации в страната, или с организации за ПОО от същия вид в цяла Европа. Инструментът е динамичен, така че резултатите може да са различни при тези два вида сравнение и разбира се, могат да се променят с времето. Ако желаете да представите добра практика, или ако отговорите ви в дадена тема са сред топ 20%, ще ви помолим да представите такава.
 • Може да променяте (попълните нов) въпросник една година след последното попълване. Данните се съхраняват анонимно и само вие имате досъп до индивидуалната си информация
 • Можете да оцените инструмента за бенчмаркинг.

За да можете да използвате тези възможности, трябва да сте регистрирани (ако ви е пръв път), или да използвате потребителското име и паролата си.

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от