Kam tas domāts?

E-pasts Drukāt PDF

- Profesionālās izglītības un apmācības īstenotājiem, kuri tiešsaistes rīku var izmantot sava pašnovērtējuma veikšanai, balstoties uz EQAVET ietvartruktūru, kā arī iepazīties vai dalīties ar labās prakses piemēriem.


- Politikas veidotājiem un jomas ekspertiem, kuri portālu var izmantot atjauninātu un noderīgu statistikas datu iegūšanai, kā arī starptautiskas pieredzes iepazīšanai.

You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē