Kdo jej může používat?

Email Tisk PDF

- Poskytovatelé odborného vzdělávání a přípravy, kteří mohou použít nástroj srovnávání jejich sebehodnocení na základě rámce EQAVET (Evropská síť pro podporu zajišťování kvality odborného vzdělávání), přečíst si osvědčené postupy nebo přispívat svými vlastními a být podporován na portálu.


- Tvůrci politiky a konzultanti, kteří mohou najít statistiky, články, hlasování a odkazy na svá rozhodnutí

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno