Кой може да го използва?

Е-поща Печат PDF

- Политици и консултанти, които могат да намерят статистики, статии, анкети и линкове, върху които да базират своите решения.


- Доставчици на ПОО, които могат да използват бенчмаркинг инструмента, да се запознават с добри практики или да допринасят със своите собствени и да бъдат популяризирани в портала.

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от