Kas ir BEQUAL?

E-pasts Drukāt PDF

BEQUAL ir Eiropas portāls kvalitātes nodrošināšanas pieejas sekmēšanai profesionālajā izglītībā un apmācībā, kā arī sadarbības un labās prakses apmaiņas veicināšanai starp organizācijām.

You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē