Τι είναι το BEQUAL;

E-mail Εκτύπωση PDF

Το BEQUAL είναι μία θεματική Ευρωπαϊκή διαδικτυακή πύλη για τις διαδικασίες ποιότητας Οργανισμών Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕEΚ) καθώς και συγκριτικής αξιολόγησης σε σχέση με αντίστοιχους φορείς.

You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από