Co je to BEQUAL?

Email Tisk PDF

BEQUAL je evropský portál věnovaný postupům kvality v oblasti odborného vzdělávání a přípravy (OVP), jakož i srovnávání (benchmarking) mezi sebou.

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno