Какво е BEQUAL?

Е-поща Печат PDF

BEQUAL е европейски портал, посветен изцяло на процедурите по оценка на качеството в професионалното образование и обучение (ПОО), както и на бенчмаркинг (сравнение) между сходни институции.

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от