Νotizie Greece blog Latvijas Kvalitātes biedrība rīko konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē”

Latvijas Kvalitātes biedrība rīko konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē”

E-mail Stampa PDF
Eiropas Savienības projekta BEQUAL.net ietvaros, Latvijas Kvalitātes biedrība 2016. gada 25. augustā rīko konferenci „Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē”.

Šī būs projekta noslēdzošā konference un pulcēs pārstāvjus no profesionālās izglītības iestādēm visā Latvijā. Konferencē uzstāsies kvalitātes vadības eksperti no Latvijas, kā arī pārstāvji no Latvijas Izglītības un zinātnes ministrijas un Izglītības kvalitātes valsts dienesta. Viesosies arī ārvalstu eksperti – Jozefa Fawcett un C.-Andreas Dalluege, lai iepazīstinātu ar izglītības iestādes kvalitātes vadības principiem un dažādām pieejām.

Konferences izskaņā interesenti varēs piedalīties darbseminārā „Izglītības iestādes kvalitātes novērtējums pēc EQAVET indikatoriem”, kura dalībniekiem būs iespēja pašiem novērtēt savu pārstāvēto mācību iestādi.

Uz konferenci ir aicināti interesenti no profesionālajām izglītības iestādēm un mācību centriem. Pilna konferences programma un pieteikšanās informācija ir apskatāma šeit.

Rate this article

(1 vote)

You are here:

Disclaimer

Il presente progetto è finanziato con il sostegno della Commissione europea. Gli autori sono i soli responsabili dei contenuti del Portale e la Commissione declina ogni responsabilità sull’uso che potrà essere fatto di essi.

Finanziato da

Lifelong Learning logo