Αktualności Greece blog Bequal.info initiative in VET school Střední škola obchodní on 21st of June

Bequal.info initiative in VET school Střední škola obchodní on 21st of June

Email Drukuj PDF

On June 21, staff from VET school Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9, South Bohemia Region will be introduced with EU initiatives in regard to quality in VET. Participants sill be introduced to the Benchmarking tool developed within the project BEQUAL.net and will have a chance to evaluate the tool.

If you represent VET organization, we kindly ask you to try and test the tool by registering on www.bequal.info page not only to benefit from the usage of the tool, but also to help us recognize possible errors or imperfections in the content and functionality of the Benchmarking tool! Thank you in advance Hana Čiháková Educational Association Prague, Czech Republic.


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez