Αktualności Greece blog Bequal.info initiative in Karlovy Vary region on 15th of June

Bequal.info initiative in Karlovy Vary region on 15th of June

Email Drukuj PDF

On June 15, a representatives from VET schools in Karlovy Vary region will be introduced with EU initiatives in regard to quality in VET.

Participants will be introduced to the Benchmarking tool developed within the project BEQUAL.net and will have a chance to evaluate the tool.


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez