Zprávy Greece blog Bequal.info initiative in Karlovy Vary region on 15th of June

Bequal.info initiative in Karlovy Vary region on 15th of June

Email Tisk PDF

On June 15, a representatives from VET schools in Karlovy Vary region will be introduced with EU initiatives in regard to quality in VET.

Participants will be introduced to the Benchmarking tool developed within the project BEQUAL.net and will have a chance to evaluate the tool.


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno