Bequal pilot workshop in Espoo, Finland (in Finnish)

Е-поща Печат PDF

Excellence Finland invites representatives of VET-organizations to benchmark their operations internationally on April 26th. The workshop will be held at 9 AM, followed by a talk on EQAVET and quality assurance in auditing in VET.

Please see this link to register.

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от