Αktualności Greece blog The 16th workshop of the TTnet Czech Republic partnership took place in the CULS Forest Establishment at Kostelec n.C.l. in November 23–24, 2015

The 16th workshop of the TTnet Czech Republic partnership took place in the CULS Forest Establishment at Kostelec n.C.l. in November 23–24, 2015

Email Drukuj PDF

The main theme of the workshop was: “Development of Teachers and Lectors in Vocational Education and Training in Consideration of Contemporary Changes in Society”. The workshop received a financial support from the Ministry of Education, Youth and Sports. The representative of the Educational Association, z.s. presented the BEQUAL project at the workshop. A paper about the BEQUAL project has been published in proceedings from the workshop.

TTnet programme

TTnet_BEQUAL

BEQUAL presentation


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez