Zprávy Greece blog V konferenčním centru Školícího lesního podniku CŽU v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických se uskutečnilo ve dnech 23. - 24. 11. 2015 již 16. setkání partnerství TTnet ČR

V konferenčním centru Školícího lesního podniku CŽU v Kostelci nad Černými Lesy v sále Smiřických se uskutečnilo ve dnech 23. - 24. 11. 2015 již 16. setkání partnerství TTnet ČR

Email Tisk PDF

Tématem setkání byl "Rozvoj pedagogů a lektorů v odborném vzdělávání s ohledem na současné změny ve společnosti". Setkání partnerství TTnet ČR proběhlo za finanční podpory MŠMT ČR. Zástupkyně Educational Association, z.s. představila na setkání projekt BEQUAL a článek o tomto projektu je publikován i ve sborníku z tohoto setkání.

TTnet program

TTnet_BEQUAL

BEQUAL presentation


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno