Новина Greece blog The 16th workshop of the TTnet Czech Republic partnership took place in the CULS Forest Establishment at Kostelec n.C.l. in November 23–24, 2015

The 16th workshop of the TTnet Czech Republic partnership took place in the CULS Forest Establishment at Kostelec n.C.l. in November 23–24, 2015

Е-поща Печат PDF

The main theme of the workshop was: “Development of Teachers and Lectors in Vocational Education and Training in Consideration of Contemporary Changes in Society”. The workshop received a financial support from the Ministry of Education, Youth and Sports. The representative of the Educational Association, z.s. presented the BEQUAL project at the workshop. A paper about the BEQUAL project has been published in proceedings from the workshop.

TTnet programme

TTnet_BEQUAL

BEQUAL presentation


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от