Aktuāls projekts Profesionālās izglītības jomā

E-pasts Drukāt PDF

Lai veicinātu iesaisti profesionālajā izglītībā un apmācībā un pilnveidotu tās sistēmu, 2015. gadā uzsākts Eiropas Savienības un Erasmus+ programmas Pamatdarbības Nr. 2 (KA2) Stratēģiskās partnerības projekts „Engaging SME`s for Quality Transnational WBL experiences”.

Projekts koncentrējas uz darba vidē balstītu mācību un prakšu kvalitatīvu norisi vietējā un starptautiskā līmenī. Projekta mērķis ir izveidot darba vidē balstītu mācību ieviešanas vadlīnijas un novērtēt mērķa grupu – profesionālo izglītības iestāžu audzēkņu, profesionālo izglītības iestāžu un uzņēmēju viedokli, pieredzi un vajadzības attiecībā uz prakses un mācību norisi uzņēmumos Latvijā un Ārzemēs.

Vienlaikus projekts sekmēs veiksmīgu un aktīvu projekta mērķa grupu iesaisti darba vidē balstītās mācībās un uzlabos mācību prakšu kvalitāti. Projektu īsteno 11 partneru organizācijas no dažādām Eiropas Savienības valstīm un tā īstenošana tika sākta 2015. gadā un turpināsies līdz 2018. gadam.

 

Vairāk informāciju par projektu meklējiet mājas lapā: http://www.tram-wbl.eu

You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē