Αktualności Greece blog KOŠŤÁLOVÁ, Hana et al. Description of the good school. Prague: Helping schools to the success of the l. t. d., 2010. - in Czech language

KOŠŤÁLOVÁ, Hana et al. Description of the good school. Prague: Helping schools to the success of the l. t. d., 2010. - in Czech language

Email Drukuj PDF

KOŠŤÁLOVÁ, Hana et al. Description of the good school. Prague: Helping schools to the success of the l. t. d., 2010. The text was produced in the preparatory phase of the project Helping schools to success in the year of 2010. Team: Vít  Beran, David Greger,  Martin  Chvál, Hana Košťálová, Jiřina Majerová, Šárka Miková, Jana Straková, Bohumil Zmrzlík. The text can be used in the framework of the project the Clinical school, which implements the Pedagogical faculty of the Charles University in Prague, and only for non-commercial purposes in the framework of the named project.

Link:
http://www.zskunratice.cz/files/users/2/tiny_browser_files/files/pprs/pprs_13-14/ivq/6-popis_dobre_skoly-pro_ks.pdf


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez