Αktualności Greece blog Qualitative report from the project QALLL – Czech translations of the part of the project

Qualitative report from the project QALLL – Czech translations of the part of the project

Email Drukuj PDF

Qualitative report from the project QALLL – Czech translations of the part of the project – it is not possible to download

Link
http://docplayer.cz/1679479-Kvalitativni-zprava-z-projektu-qalll-cesky-preklad-uvodu-metodologie-a-zaveru.html

QUALL Recommendations in the Czech language

Link:
http://www.qalll.net/fileadmin/lll/dateien/lebenslanges_lernen_pdf_word_xls/querschnitt/qalll/2013/qalll_recommendations_czech.pdf


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez