Qualitative report from the project QALLL – Czech translations of the part of the project

Е-поща Печат PDF

Qualitative report from the project QALLL – Czech translations of the part of the project – it is not possible to download

Link
http://docplayer.cz/1679479-Kvalitativni-zprava-z-projektu-qalll-cesky-preklad-uvodu-metodologie-a-zaveru.html

QUALL Recommendations in the Czech language

Link:
http://www.qalll.net/fileadmin/lll/dateien/lebenslanges_lernen_pdf_word_xls/querschnitt/qalll/2013/qalll_recommendations_czech.pdf

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от