Zprávy Greece blog Kvalitativní zpráva z projektu QALLL český překlad úvodu, metodologie a závěru

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL český překlad úvodu, metodologie a závěru

Email Tisk PDF

Kvalitativní zpráva z projektu QALLL český překlad úvodu, metodologie a závěru
Maria Gutknecht – Gmeiner, Katalin Molnár - Stadler
Překlad Hanka Čechová - český překlad úvodu, metodologie a závěru. Praha, prosinec 2012.

http://docplayer.cz/1679479-Kvalitativni-zprava-z-projektu-qalll-cesky-preklad-uvodu-metodologie-a-zaveru.html

Doporučení k zajišťování kvality v celoživotním vzdělávání.

http://www.qalll.net/fileadmin/lll/dateien/lebenslanges_lernen_pdf_word_xls/querschnitt/qalll/2013/qalll_recommendations_czech.pdf


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno