Zprávy Greece blog Evropská metodika Peer Review pro počáteční odborné vzdělávání

Evropská metodika Peer Review pro počáteční odborné vzdělávání

Email Tisk PDF

Evropská metodika Peer Review pro počáteční odborné vzdělávání, NÚOV 2008, Překlad publikace Gutknecht-Gmeiner, Maria (ed.): European Peer Review Manual for initial VET. Vienna: öibf, 2007. ISBN 978-3-901966-07-1. Publikace vznikla v rámci projektu z programu Leonardo da Vinci „Peer Review as an Instrument for Quality Assurance and Improvement in initial VET“ (AT/04/C/F/TH-82000)

http://www.peer-review-education.net/calimero/tools/proxy.php?id=12441

 


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno