European Peer Review Manual for initial VET

Е-поща Печат PDF

European Peer Review Manual for initial VET. This material was developed within the Leonardo da Vinci „Peer Review as an Instrument for Quality Assurance and Improvement in initial VET“ (AT/04/C/F/TH-82000) project.

Link:

http://www.peer-review-education.net/calimero/tools/proxy.php?id=12441

 

You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от