Αktualności Greece blog Transnational meeting of project Bequal.net in Finland

Transnational meeting of project Bequal.net in Finland

Email Drukuj PDF

Hello everybody!

We have recently returned from our third partnership meeting that took place in premises of Finnish Quality Association in Espoo, Finland.

Work-wise it was very productive and efficient, while it also helped us to build our partnership little stronger. We agreed on several important points for upcoming months, so you are kindly invited to visit our website www.bequal.info that is now available also in Czech, Finnish and Latvian languages. I hope you will find there information of your interest such as good practices.

Later in Autumn we will be pleased to present you adapted version of the Benchmarking tool that VET organizations can use to evaluate their performance in regard to EQAVET criteria, as well as compare it to other organizations. There will also be informative workshops organized in each country for introduction of the tool.

In order not to miss out on all of this, you may follow us on FACEBOOK .

 


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez