Αktualności Greece blog BEQUAL tool piloting successfully accomplished

BEQUAL tool piloting successfully accomplished

Email Drukuj PDF

The piloting of the translated and adapted BEQUAL tool for benchmarking quality assurance in VET was completed successfully in April 2013. The purpose of the piloting actions was to test the application of the adapted benchmarking tool in the importing countries (Bulgaria, Italy and Turkey), to observe the feedback of the users in order to discover potential problems and/or errors, as well as to re-evaluate and improve the BEQUAL tool. We tested the technical performance of the BEQUAL platform, its functionalities, the relevance of the benchmarking methodology used, the need for further adaptations, as well as the exploitation potential.

In all, 139 VET providers from Bulgaria, Italy and Turkey participated in the trial. This was more than double in excess of the target numbers for the pilot and reflects the partners’ efforts for successful engagement and recruitment campaigns.

Partners designed the pilots in different format in order to reflect the regional specifics and to ensure the best working format of the trials. 3 piloting seminars have been held in Bulgaria in the period 15 February- 07 March 2013, with 76 participants - principals of VET high schools, colleges and managers of centers for vocational education and training. The locations – Plovdiv, Pleven and Sofia - have been selected to provide as much coverage of different types of regional VET providers as possible. In Italy, trials were designed as individual meetings with VET centers and Vocational schools, while our Turkish partner combined 2 workshops with face to face meetings. The venues were carefully selected to provide an access to large number of computers with internet connection, in order to allow for a large number of participants to test the BEQUAL tool online.

The feedback on the whole was very positive, although we identified some areas for improvement that were common to all partner countries. Among the best rated features of the BEQUAL tool was the structure of the benchmarking tool, quality of questions, instructions provided and convenience of using the tool. The main critics were related to the clarity and simplicity of questions, These issues have all been considered and will be addressed wherever possible.

The pilots provided clear indication for a significant long-term potential for utilization of the BEQUAL tool, as most of the VET providers have no experience of using assessment/benchmarking tools related to quality assurance in VET. At the same time, almost all of the participants in the pilots consider that the tool has a potential to encourage the involvement with the application of quality assurance in their VET organizations.

Project partners successfully used the piloting activities to building confidence in the final beneficiaries and to contribute for utilizing the significant potential for incorporation of quality assurance tools in VET.

You can follow the BEQUAL+ project on: www.bequalplus.info
https://www.facebook.com/pages/Bequal/559151644110165
http://www.linkedin.com/groups/Quality-assurance-in-VET-4940977


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez