Αktualności Greece blog Comparative study defined the adaptation of BEQUAL benchmarking tool for the Bulgarian, Turkish and Italian users

Comparative study defined the adaptation of BEQUAL benchmarking tool for the Bulgarian, Turkish and Italian users

Email Drukuj PDF

The adaptation of BEQUAL benchmarking tool and Community of Practice that took place under the framework of BEQUAL + project had been based on Country Profiles fulfilling the role of background information for needs analysis and determining the main characteristics of VET systems in importing countries, existing approaches and gaps in quality assurance that needed be taken into account in the process of adaptation. They provided the basis for comparative analysis and for deciding the correct approaches for adaptation of the benchmarking tool.

Based on information provided by the partners from Bulgaria, Turkey and Italy, а comparative report has been elaborated to summarise the structure, content, and approaches for quality assurance in VET systems across the partner countries in order to identify the similarities, contrasts, and trends at national level that have to be taken into account in process of adaptation of the BEQUAL benchmarking tool.

The country studies and the comparative analysis reveal that the potential value added of the transfer of innovative instrument for benchmarking of quality assurance practices will be significant, as most of participating countries lack systematic national quality assurance approaches and established quality assurance practices consistent with the EQAVET recommendations. Only Italian VET providers seems to have access to mixture of well-established instruments for QA management, such as hetero-evaluation (ISO 9001-2000, the system of accreditation of training bodies (DM 166/2001) and the Model of accreditation ASFOR); self-assessment (system of indicators OECD-CERI, the CIPP Model, Model Self-Assessment Institute (Trento), the model evaluation of the Shares (ENAIP), the model for self-assessment Isfol structures of schools and training 34); mixed system (EFQM excellence and the Model Campus (CRUI), and accreditation.

The findings of the comparative analysis show that the potential users of BEQUAL benchmarking tool are quite diverse, as the institutions of VET systems in Bulgaria, Italy and Turkey are very different. This finding means that the benchmarking of different institutions from different countries requires agreement on common classification of the VET institutions that to be used in the adaptation of the tool.

The comparative analysis reveals also different progress in adoption of European Quality Assurance Framework for VET in the three countries. Bulgaria and Italy have established National Reference Points for quality assurance, while Turkey lags behind in this respect. Italy has adopted a National Plan for quality assurance in Education and Training, and Bulgaria has established an interdepartmental working group to the Ministry of Education, Youth and Science to elaborate quality assurance measures and actions in VET.
This means that project partners should elaborate their own strategy and to put different efforts to promote the use of EQAVET in their countries.


Rate this article

(0 votes)

You are here:

Zastrzeżenie

Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Portal odzwierciedla jedynie stanowisko jego autorów, w związku z czym Komisja nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zawartych w nim informacji.

Finansowany przez