Izvēlieties kritēriju :
Valsts :
Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips :

Datums 2017-10-18 00:19:15

ID Jautājumi

Ievads

Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Profesionālā pamatizglītība (speciālās programmas)559%
Vidējā profesionālā izglītība14923%
Arodizglītība559%
Pirmā un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība6710%
Profesionālā tālākizglītība un pilnveide26641%
Darba vidē balstītu mācību nodrošināšana (Apprenticeship)559%
Kopā : 647

Plānošana

1

Valsts

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Austrija315%
Bulgārija7412%
Čehija569%
Francija274%
Somija274%
Vācija325%
Grieķija376%
Itālija203%
Latvija6310%
Lietuva366%
Polija305%
Rumānija356%
Spānija274%
Turcija427%
UK366%
Citas valstis6310%
Kopā : 636
2

Valsts un ES pamatnostādņu un politikas ievērošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7312%
Neliels progress20534%
Ievērojams progress19832%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13522%
Kopā : 611
3

Stratēģijas, mērķu un rezultatīvie rādītāji

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies86%
Neliels progress5438%
Ievērojams progress4733%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts3424%
Kopā : 143
4

Ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies356%
Neliels progress17329%
Ievērojams progress22337%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts17229%
Kopā : 603
5

Atbildības definēšana un īstenošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies367%
Neliels progress18233%
Ievērojams progress17332%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts15729%
Kopā : 548
6

Darbinieku informēšana par mērķiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies346%
Neliels progress15627%
Ievērojams progress19935%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts18432%
Kopā : 573
7

Sadarbība ar profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1713%
Neliels progress5844%
Ievērojams progress3930%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1713%
Kopā : 131

Ieviešana

8

Kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1411%
Neliels progress5644%
Ievērojams progress3830%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts2016%
Kopā : 128
9

Materiālu un tehnoloģisko resursu plānošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies357%
Neliels progress13024%
Ievērojams progress21239%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts16130%
Kopā : 538
10

Sadarbība ar izglītojamajiem un pakalpojuma sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies427%
Neliels progress16830%
Ievērojams progress21438%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts14125%
Kopā : 565
11

Cilvēkresursu pilnveide

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies387%
Neliels progress17731%
Ievērojams progress20736%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts14826%
Kopā : 570
12

Atbildīgās personas par ieviešanas gaitu

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies417%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress24042%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts12121%
Kopā : 571

Attīstības novērtējums

13

Cilvēkresursu vajadzību noteikšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies468%
Neliels progress21436%
Ievērojams progress22437%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11419%
Kopā : 598
14

Iekšējā un ārējā vērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1411%
Neliels progress5444%
Ievērojams progress3831%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1613%
Kopā : 122
15

Izglītojamo apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6411%
Neliels progress19835%
Ievērojams progress19535%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts10218%
Kopā : 559
16

Darbības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6712%
Neliels progress20637%
Ievērojams progress19134%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts9617%
Kopā : 560
17

Personāla darba izpildes un apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies5510%
Neliels progress18233%
Ievērojams progress20938%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11120%
Kopā : 557
18

Ieinteresēto pušu iesaistīšanās novērtēšanas procesā

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies3428%
Neliels progress5344%
Ievērojams progress2420%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts98%
Kopā : 120

Pārskats

19

Riska pārvaldība

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7214%
Neliels progress19639%
Ievērojams progress16733%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts6814%
Kopā : 503
20

Izglītojamo atgriezeniskā saite un atsauksmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies529%
Neliels progress17933%
Ievērojams progress20036%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11721%
Kopā : 548
21

Novērtēšanas rezultātu izplatīšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies2521%
Neliels progress5445%
Ievērojams progress2722%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1512%
Kopā : 121
22

Reaktivitātes paaugstināšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies305%
Neliels progress16830%
Ievērojams progress22240%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13424%
Kopā : 554
23

Iepriekšējās pieredzes ietekme uz šī brīža procesu vadību

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies387%
Neliels progress17031%
Ievērojams progress21539%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13124%
Kopā : 554
24

Pilnveides process

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies367%
Neliels progress18434%
Ievērojams progress19636%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts12924%
Kopā : 545
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē