Izvēlieties kritēriju :
Valsts :
Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips :

Datums 2020-08-13 01:57:03

ID Jautājumi

Ievads

Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Profesionālā pamatizglītība (speciālās programmas)609%
Vidējā profesionālā izglītība15123%
Arodizglītība579%
Pirmā un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība6810%
Profesionālā tālākizglītība un pilnveide27041%
Darba vidē balstītu mācību nodrošināšana (Apprenticeship)568%
Kopā : 662

Plānošana

1

Valsts

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Austrija315%
Bulgārija7612%
Čehija579%
Francija274%
Somija284%
Vācija335%
Grieķija416%
Itālija213%
Latvija6510%
Lietuva376%
Polija305%
Rumānija355%
Spānija274%
Turcija426%
UK366%
Citas valstis6510%
Kopā : 651
2

Valsts un ES pamatnostādņu un politikas ievērošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7412%
Neliels progress20934%
Ievērojams progress20132%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13822%
Kopā : 622
3

Stratēģijas, mērķu un rezultatīvie rādītāji

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies85%
Neliels progress5637%
Ievērojams progress4932%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts3825%
Kopā : 151
4

Ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies386%
Neliels progress17529%
Ievērojams progress22336%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts17529%
Kopā : 611
5

Atbildības definēšana un īstenošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies366%
Neliels progress18633%
Ievērojams progress17632%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts15828%
Kopā : 556
6

Darbinieku informēšana par mērķiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies356%
Neliels progress15827%
Ievērojams progress20034%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts18832%
Kopā : 581
7

Sadarbība ar profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1813%
Neliels progress6446%
Ievērojams progress3928%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1813%
Kopā : 139

Ieviešana

8

Kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1612%
Neliels progress5742%
Ievērojams progress4130%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts2216%
Kopā : 136
9

Materiālu un tehnoloģisko resursu plānošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies367%
Neliels progress13324%
Ievērojams progress21539%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts16230%
Kopā : 546
10

Sadarbība ar izglītojamajiem un pakalpojuma sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies438%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress21738%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts14325%
Kopā : 572
11

Cilvēkresursu pilnveide

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies397%
Neliels progress18031%
Ievērojams progress20736%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts15126%
Kopā : 577
12

Atbildīgās personas par ieviešanas gaitu

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies417%
Neliels progress17230%
Ievērojams progress24242%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts12221%
Kopā : 577

Attīstības novērtējums

13

Cilvēkresursu vajadzību noteikšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies478%
Neliels progress21435%
Ievērojams progress22738%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11619%
Kopā : 604
14

Iekšējā un ārējā vērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1613%
Neliels progress5644%
Ievērojams progress3830%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1814%
Kopā : 128
15

Izglītojamo apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6411%
Neliels progress20035%
Ievērojams progress19835%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts10318%
Kopā : 565
16

Darbības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6812%
Neliels progress20837%
Ievērojams progress19334%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts9717%
Kopā : 566
17

Personāla darba izpildes un apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies5610%
Neliels progress18533%
Ievērojams progress21137%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11120%
Kopā : 563
18

Ieinteresēto pušu iesaistīšanās novērtēšanas procesā

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies3629%
Neliels progress5342%
Ievērojams progress2621%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts119%
Kopā : 126

Pārskats

19

Riska pārvaldība

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7314%
Neliels progress19939%
Ievērojams progress16833%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts6914%
Kopā : 509
20

Izglītojamo atgriezeniskā saite un atsauksmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies529%
Neliels progress18133%
Ievērojams progress20236%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11921%
Kopā : 554
21

Novērtēšanas rezultātu izplatīšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies2721%
Neliels progress5644%
Ievērojams progress2822%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1613%
Kopā : 127
22

Reaktivitātes paaugstināšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies336%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress22340%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13524%
Kopā : 560
23

Iepriekšējās pieredzes ietekme uz šī brīža procesu vadību

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies407%
Neliels progress17231%
Ievērojams progress21639%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13224%
Kopā : 560
24

Pilnveides process

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies377%
Neliels progress18534%
Ievērojams progress19836%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13124%
Kopā : 551
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē