Izvēlieties kritēriju :
Valsts :
Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips :

Datums 2017-12-13 05:19:00

ID Jautājumi

Ievads

Profesionālās izglītības iestādes pakāpe/tips

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Profesionālā pamatizglītība (speciālās programmas)558%
Vidējā profesionālā izglītība14923%
Arodizglītība558%
Pirmā un otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība6710%
Profesionālā tālākizglītība un pilnveide26741%
Darba vidē balstītu mācību nodrošināšana (Apprenticeship)558%
Kopā : 648

Plānošana

1

Valsts

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Austrija315%
Bulgārija7412%
Čehija569%
Francija274%
Somija274%
Vācija325%
Grieķija376%
Itālija203%
Latvija6410%
Lietuva366%
Polija305%
Rumānija355%
Spānija274%
Turcija427%
UK366%
Citas valstis6310%
Kopā : 637
2

Valsts un ES pamatnostādņu un politikas ievērošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7312%
Neliels progress20634%
Ievērojams progress19832%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13522%
Kopā : 612
3

Stratēģijas, mērķu un rezultatīvie rādītāji

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies86%
Neliels progress5538%
Ievērojams progress4733%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts3424%
Kopā : 144
4

Ieinteresēto pušu vajadzības un vēlmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies356%
Neliels progress17429%
Ievērojams progress22337%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts17228%
Kopā : 604
5

Atbildības definēšana un īstenošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies367%
Neliels progress18233%
Ievērojams progress17432%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts15729%
Kopā : 549
6

Darbinieku informēšana par mērķiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies346%
Neliels progress15727%
Ievērojams progress19935%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts18432%
Kopā : 574
7

Sadarbība ar profesionālās izglītības un apmācības sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1713%
Neliels progress5945%
Ievērojams progress3930%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1713%
Kopā : 132

Ieviešana

8

Kvalitātes nodrošināšana un uzlabošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1411%
Neliels progress5744%
Ievērojams progress3829%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts2016%
Kopā : 129
9

Materiālu un tehnoloģisko resursu plānošana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies356%
Neliels progress13124%
Ievērojams progress21239%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts16130%
Kopā : 539
10

Sadarbība ar izglītojamajiem un pakalpojuma sniedzējiem

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies427%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress21438%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts14125%
Kopā : 566
11

Cilvēkresursu pilnveide

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies387%
Neliels progress17831%
Ievērojams progress20736%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts14826%
Kopā : 571
12

Atbildīgās personas par ieviešanas gaitu

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies417%
Neliels progress17030%
Ievērojams progress24042%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts12121%
Kopā : 572

Attīstības novērtējums

13

Cilvēkresursu vajadzību noteikšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies468%
Neliels progress21436%
Ievērojams progress22538%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11419%
Kopā : 599
14

Iekšējā un ārējā vērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies1411%
Neliels progress5545%
Ievērojams progress3831%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1613%
Kopā : 123
15

Izglītojamo apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6411%
Neliels progress19936%
Ievērojams progress19535%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts10218%
Kopā : 560
16

Darbības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies6712%
Neliels progress20737%
Ievērojams progress19134%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts9617%
Kopā : 561
17

Personāla darba izpildes un apmierinātības novērtēšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies5510%
Neliels progress18333%
Ievērojams progress20937%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11120%
Kopā : 558
18

Ieinteresēto pušu iesaistīšanās novērtēšanas procesā

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies3529%
Neliels progress5344%
Ievērojams progress2420%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts97%
Kopā : 121

Pārskats

19

Riska pārvaldība

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies7214%
Neliels progress19739%
Ievērojams progress16733%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts6813%
Kopā : 504
20

Izglītojamo atgriezeniskā saite un atsauksmes

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies529%
Neliels progress18033%
Ievērojams progress20036%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts11721%
Kopā : 549
21

Novērtēšanas rezultātu izplatīšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies2621%
Neliels progress5444%
Ievērojams progress2722%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts1512%
Kopā : 122
22

Reaktivitātes paaugstināšana

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies305%
Neliels progress16930%
Ievērojams progress22240%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13424%
Kopā : 555
23

Iepriekšējās pieredzes ietekme uz šī brīža procesu vadību

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies387%
Neliels progress17031%
Ievērojams progress21639%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts13124%
Kopā : 555
24

Pilnveides process

Izvēle Skaitīt Procents Diagramma
Process nav sācies367%
Neliels progress18534%
Ievērojams progress19636%
Gandrīz sasniegts / pilnībā sasniegts12924%
Kopā : 546
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē