Επιλέξτε τα κριτήρια για την εμφάνιση των στατιστικών στοιχείων :
Χώρα :
Τύπος Οργανισμού :

Ημερομηνία: 2017-10-18 00:21:05

ID Ερώτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τύπος Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Κατώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση559%
Ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση14923%
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση559%
Τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση6710%
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση26641%
Μαθητεία559%
Σύνολο : 647

Σχεδιασμός

1

Χώρα

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Αυστρία315%
Βουλγαρία7412%
Czech Republic569%
Γαλλία274%
Finland274%
Γερμανία325%
Ελλάδα376%
Ιταλία203%
Latvia6310%
Λιθουανία366%
Πολωνία305%
Ρουμανία356%
Ισπανία274%
Τουρκία427%
Ηνωμένο Βασίλειο366%
Άλλες χώρες6310%
Σύνολο : 636
2

Σχεδιασμός: Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε7312%
Μερική πρόοδος20534%
Σημαντική πρόοδος19832%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13522%
Σύνολο : 611
3

Planning: Strategy, targets and performance indicators

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε86%
Μερική πρόοδος5438%
Σημαντική πρόοδος4733%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)3424%
Σύνολο : 143
4

Planning: Stakeholders needs and expectations

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε356%
Μερική πρόοδος17329%
Σημαντική πρόοδος22337%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)17229%
Σύνολο : 603
5

Planning: Definition and implementation of responsibilities

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε367%
Μερική πρόοδος18233%
Σημαντική πρόοδος17332%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)15729%
Σύνολο : 548
6

Planning: Communication of objectives to staff

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε346%
Μερική πρόοδος15627%
Σημαντική πρόοδος19935%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)18432%
Σύνολο : 573
7

Planning: Co-operation with VET providers

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1713%
Μερική πρόοδος5844%
Σημαντική πρόοδος3930%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1713%
Σύνολο : 131

Εφαρμογή

8

Planning: Quality assurance and improvement

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1411%
Μερική πρόοδος5644%
Σημαντική πρόοδος3830%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)2016%
Σύνολο : 128
9

Implementation: Planning of material and technological resources

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε357%
Μερική πρόοδος13024%
Σημαντική πρόοδος21239%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)16130%
Σύνολο : 538
10

Implementation: Partnership with learners and providers

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε427%
Μερική πρόοδος16830%
Σημαντική πρόοδος21438%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)14125%
Σύνολο : 565
11

Εφαρμογή: Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε387%
Μερική πρόοδος17731%
Σημαντική πρόοδος20736%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)14826%
Σύνολο : 570
12

Εφαρμογή: Τα πρόσωπα κλειδιά

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε417%
Μερική πρόοδος16930%
Σημαντική πρόοδος24042%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)12121%
Σύνολο : 571

Αξιολόγηση και εκτίμηση

13

Implementation: Definition of needs in human resources

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε468%
Μερική πρόοδος21436%
Σημαντική πρόοδος22437%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11419%
Σύνολο : 598
14

Evaluation: Internal and external evaluation

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1411%
Μερική πρόοδος5444%
Σημαντική πρόοδος3831%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1613%
Σύνολο : 122
15

Evaluation: Evaluation of learners satisfaction

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε6411%
Μερική πρόοδος19835%
Σημαντική πρόοδος19535%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)10218%
Σύνολο : 559
16

Αξιολόγηση και εκτίμηση: Αξιολόγηση απόδοσης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε6712%
Μερική πρόοδος20637%
Σημαντική πρόοδος19134%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)9617%
Σύνολο : 560
17

Evaluation: Evaluation of staff performance and satisfaction

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε5510%
Μερική πρόοδος18233%
Σημαντική πρόοδος20938%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11120%
Σύνολο : 557
18

Evaluation: Involvement of stakeholders in evaluation

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε3428%
Μερική πρόοδος5344%
Σημαντική πρόοδος2420%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)98%
Σύνολο : 120

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης

19

Evaluation: Risk management

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε7214%
Μερική πρόοδος19639%
Σημαντική πρόοδος16733%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)6814%
Σύνολο : 503
20

Review: Learner feed-back

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε529%
Μερική πρόοδος17933%
Σημαντική πρόοδος20036%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11721%
Σύνολο : 548
21

Review: Communicating evaluation results

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε2521%
Μερική πρόοδος5445%
Σημαντική πρόοδος2722%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1512%
Σύνολο : 121
22

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Ενίσχυση της ανάδρασης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε305%
Μερική πρόοδος16830%
Σημαντική πρόοδος22240%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13424%
Σύνολο : 554
23

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Κεφαλαιοποίηση εμπειρίας

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε387%
Μερική πρόοδος17031%
Σημαντική πρόοδος21539%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13124%
Σύνολο : 554
24

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Ενέργειες βελτίωσης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε367%
Μερική πρόοδος18434%
Σημαντική πρόοδος19636%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)12924%
Σύνολο : 545
You are here:

Τα προγράμματα

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από