Επιλέξτε τα κριτήρια για την εμφάνιση των στατιστικών στοιχείων :
Χώρα :
Τύπος Οργανισμού :

Ημερομηνία: 2019-08-20 17:21:01

ID Ερώτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τύπος Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Κατώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση569%
Ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση15023%
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση569%
Τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση6710%
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση26841%
Μαθητεία569%
Σύνολο : 653

Σχεδιασμός

1

Χώρα

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Αυστρία315%
Βουλγαρία7512%
Czech Republic569%
Γαλλία274%
Finland274%
Γερμανία335%
Ελλάδα386%
Ιταλία203%
Latvia6410%
Λιθουανία376%
Πολωνία305%
Ρουμανία355%
Ισπανία274%
Τουρκία427%
Ηνωμένο Βασίλειο366%
Άλλες χώρες6410%
Σύνολο : 642
2

Σχεδιασμός: Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε7312%
Μερική πρόοδος20633%
Σημαντική πρόοδος19932%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13822%
Σύνολο : 616
3

Planning: Strategy, targets and performance indicators

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε85%
Μερική πρόοδος5638%
Σημαντική πρόοδος4833%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)3423%
Σύνολο : 146
4

Planning: Stakeholders needs and expectations

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε356%
Μερική πρόοδος17529%
Σημαντική πρόοδος22337%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)17329%
Σύνολο : 606
5

Planning: Definition and implementation of responsibilities

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε367%
Μερική πρόοδος18333%
Σημαντική πρόοδος17432%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)15829%
Σύνολο : 551
6

Planning: Communication of objectives to staff

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε346%
Μερική πρόοδος15727%
Σημαντική πρόοδος20035%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)18532%
Σύνολο : 576
7

Planning: Co-operation with VET providers

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1713%
Μερική πρόοδος6045%
Σημαντική πρόοδος3929%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1813%
Σύνολο : 134

Εφαρμογή

8

Planning: Quality assurance and improvement

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1511%
Μερική πρόοδος5744%
Σημαντική πρόοδος3829%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)2116%
Σύνολο : 131
9

Implementation: Planning of material and technological resources

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε356%
Μερική πρόοδος13124%
Σημαντική πρόοδος21440%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)16130%
Σύνολο : 541
10

Implementation: Partnership with learners and providers

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε427%
Μερική πρόοδος16930%
Σημαντική πρόοδος21538%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)14225%
Σύνολο : 568
11

Εφαρμογή: Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε387%
Μερική πρόοδος17931%
Σημαντική πρόοδος20736%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)14926%
Σύνολο : 573
12

Εφαρμογή: Τα πρόσωπα κλειδιά

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε417%
Μερική πρόοδος17030%
Σημαντική πρόοδος24142%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)12221%
Σύνολο : 574

Αξιολόγηση και εκτίμηση

13

Implementation: Definition of needs in human resources

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε478%
Μερική πρόοδος21436%
Σημαντική πρόοδος22638%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11419%
Σύνολο : 601
14

Evaluation: Internal and external evaluation

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1512%
Μερική πρόοδος5544%
Σημαντική πρόοδος3830%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1714%
Σύνολο : 125
15

Evaluation: Evaluation of learners satisfaction

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε6411%
Μερική πρόοδος19935%
Σημαντική πρόοδος19635%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)10318%
Σύνολο : 562
16

Αξιολόγηση και εκτίμηση: Αξιολόγηση απόδοσης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε6812%
Μερική πρόοδος20737%
Σημαντική πρόοδος19234%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)9617%
Σύνολο : 563
17

Evaluation: Evaluation of staff performance and satisfaction

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε5510%
Μερική πρόοδος18433%
Σημαντική πρόοδος21038%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11120%
Σύνολο : 560
18

Evaluation: Involvement of stakeholders in evaluation

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε3629%
Μερική πρόοδος5343%
Σημαντική πρόοδος2420%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)108%
Σύνολο : 123

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης

19

Evaluation: Risk management

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε7314%
Μερική πρόοδος19739%
Σημαντική πρόοδος16833%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)6813%
Σύνολο : 506
20

Review: Learner feed-back

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε529%
Μερική πρόοδος18133%
Σημαντική πρόοδος20036%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11821%
Σύνολο : 551
21

Review: Communicating evaluation results

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε2621%
Μερική πρόοδος5544%
Σημαντική πρόοδος2722%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1613%
Σύνολο : 124
22

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Ενίσχυση της ανάδρασης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε316%
Μερική πρόοδος16930%
Σημαντική πρόοδος22340%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13424%
Σύνολο : 557
23

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Κεφαλαιοποίηση εμπειρίας

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε387%
Μερική πρόοδος17131%
Σημαντική πρόοδος21639%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13224%
Σύνολο : 557
24

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Ενέργειες βελτίωσης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε377%
Μερική πρόοδος18534%
Σημαντική πρόοδος19636%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13024%
Σύνολο : 548
You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από