Επιλέξτε τα κριτήρια για την εμφάνιση των στατιστικών στοιχείων :
Χώρα :
Τύπος Οργανισμού :

Ημερομηνία: 2020-08-03 12:36:44

ID Ερώτηση

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Τύπος Οργανισμού Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Κατώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση609%
Ανώτερη δευτεροβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση15123%
Μεταδευτεροβάθμια μη τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση579%
Τριτοβάθμια επαγγελματική εκπαίδευση6810%
Συνεχιζόμενη εκπαίδευση και κατάρτιση27041%
Μαθητεία568%
Σύνολο : 662

Σχεδιασμός

1

Χώρα

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Αυστρία315%
Βουλγαρία7612%
Czech Republic579%
Γαλλία274%
Finland284%
Γερμανία335%
Ελλάδα416%
Ιταλία213%
Latvia6510%
Λιθουανία376%
Πολωνία305%
Ρουμανία355%
Ισπανία274%
Τουρκία426%
Ηνωμένο Βασίλειο366%
Άλλες χώρες6510%
Σύνολο : 651
2

Σχεδιασμός: Εθνικές και Ευρωπαϊκές πολιτικές

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε7412%
Μερική πρόοδος20934%
Σημαντική πρόοδος20132%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13822%
Σύνολο : 622
3

Planning: Strategy, targets and performance indicators

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε85%
Μερική πρόοδος5637%
Σημαντική πρόοδος4932%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)3825%
Σύνολο : 151
4

Planning: Stakeholders needs and expectations

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε386%
Μερική πρόοδος17529%
Σημαντική πρόοδος22336%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)17529%
Σύνολο : 611
5

Planning: Definition and implementation of responsibilities

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε366%
Μερική πρόοδος18633%
Σημαντική πρόοδος17632%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)15828%
Σύνολο : 556
6

Planning: Communication of objectives to staff

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε356%
Μερική πρόοδος15827%
Σημαντική πρόοδος20034%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)18832%
Σύνολο : 581
7

Planning: Co-operation with VET providers

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1813%
Μερική πρόοδος6446%
Σημαντική πρόοδος3928%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1813%
Σύνολο : 139

Εφαρμογή

8

Planning: Quality assurance and improvement

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1612%
Μερική πρόοδος5742%
Σημαντική πρόοδος4130%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)2216%
Σύνολο : 136
9

Implementation: Planning of material and technological resources

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε367%
Μερική πρόοδος13324%
Σημαντική πρόοδος21539%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)16230%
Σύνολο : 546
10

Implementation: Partnership with learners and providers

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε438%
Μερική πρόοδος16930%
Σημαντική πρόοδος21738%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)14325%
Σύνολο : 572
11

Εφαρμογή: Διαχείριση ανθρωπίνου δυναμικού

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε397%
Μερική πρόοδος18031%
Σημαντική πρόοδος20736%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)15126%
Σύνολο : 577
12

Εφαρμογή: Τα πρόσωπα κλειδιά

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε417%
Μερική πρόοδος17230%
Σημαντική πρόοδος24242%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)12221%
Σύνολο : 577

Αξιολόγηση και εκτίμηση

13

Implementation: Definition of needs in human resources

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε478%
Μερική πρόοδος21435%
Σημαντική πρόοδος22738%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11619%
Σύνολο : 604
14

Evaluation: Internal and external evaluation

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε1613%
Μερική πρόοδος5644%
Σημαντική πρόοδος3830%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1814%
Σύνολο : 128
15

Evaluation: Evaluation of learners satisfaction

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε6411%
Μερική πρόοδος20035%
Σημαντική πρόοδος19835%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)10318%
Σύνολο : 565
16

Αξιολόγηση και εκτίμηση: Αξιολόγηση απόδοσης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε6812%
Μερική πρόοδος20837%
Σημαντική πρόοδος19334%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)9717%
Σύνολο : 566
17

Evaluation: Evaluation of staff performance and satisfaction

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε5610%
Μερική πρόοδος18533%
Σημαντική πρόοδος21137%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11120%
Σύνολο : 563
18

Evaluation: Involvement of stakeholders in evaluation

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε3629%
Μερική πρόοδος5342%
Σημαντική πρόοδος2621%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)119%
Σύνολο : 126

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης

19

Evaluation: Risk management

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε7314%
Μερική πρόοδος19939%
Σημαντική πρόοδος16833%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)6914%
Σύνολο : 509
20

Review: Learner feed-back

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε529%
Μερική πρόοδος18133%
Σημαντική πρόοδος20236%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)11921%
Σύνολο : 554
21

Review: Communicating evaluation results

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε2721%
Μερική πρόοδος5644%
Σημαντική πρόοδος2822%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)1613%
Σύνολο : 127
22

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Ενίσχυση της ανάδρασης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε336%
Μερική πρόοδος16930%
Σημαντική πρόοδος22340%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13524%
Σύνολο : 560
23

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Κεφαλαιοποίηση εμπειρίας

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε407%
Μερική πρόοδος17231%
Σημαντική πρόοδος21639%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13224%
Σύνολο : 560
24

Ανατροφοδότηση και ενέργειες βελτίωσης: Ενέργειες βελτίωσης

Επιλογή Πλήθος Ποσοστό Γράφημα
Δεν ξεκίνησε377%
Μερική πρόοδος18534%
Σημαντική πρόοδος19836%
Πλήρης πραγματοποίηση (ή κοντά)13124%
Σύνολο : 551
You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από