Vyberte kritéria :
Země :
Druh instituce :

Datum: 2017-10-18 00:19:34

ID Otázka

Instrukce

Druh instituce

Volba Číslo Procento Graf
Nižší sekundární odborné vzdělávání a příprava (pozn. v ČR neexistuje)559%
Vyšší sekundární odborné vzdělávání a příprava. EQF 3 a 4, tj.: E - Střední vzdělání s výučním listem, H - Střední odborné vzdělávání a příprava, L – Střední vzdělání s maturitní zkouškou, M – Střední vzdělání s maturitní zkouškou14923%
Postsekundární neterciární odborné vzdělávání a příprava, EQF 5 (pozn. v ČR neexistuje)559%
Vysokoškolské vzdělávání, tj. neuniverzitní a univerzitní terciární vzdělávání (EQF 6, 7, 8): N – Vyšší odborné vzdělávání, P – Vyšší odborné vzdělávání v konzervatoři , R – bakalářský stupeň, T – magisterský stupeň, V – doktorský stupeň6710%
Další odborné vzdělávání a příprava26641%
Učňovství (pozn. v ČR neexistuje)559%
Celkový : 647

Plánování

1

Země

Volba Číslo Procento Graf
Rakousko315%
Bulharsko7412%
Česká republika569%
Francie274%
Finsko274%
Německo325%
Řecko376%
Itálie203%
Lotyšsko6310%
Litva366%
Polsko305%
Rumunsko356%
Španělsko274%
Turecko427%
Spojené království366%
Ostatní6310%
Celkový : 636
2

Vzít v úvahu národní a evropskou politiku

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se7312%
Určitý pokrok20534%
Značný pokrok19832%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle13522%
Celkový : 611
3

Strategie, cíle a ukazatele výkonu

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se86%
Určitý pokrok5438%
Značný pokrok4733%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle3424%
Celkový : 143
4

Potřeby a očekávání aktérů

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se356%
Určitý pokrok17329%
Značný pokrok22337%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle17229%
Celkový : 603
5

Definování a zavádění odpovědnosti

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se367%
Určitý pokrok18233%
Značný pokrok17332%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle15729%
Celkový : 548
6

Sdělování úkolů zaměstnancům

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se346%
Určitý pokrok15627%
Značný pokrok19935%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle18432%
Celkový : 573
7

Spolupráce s poskytovateli odborného vzděláván

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se1713%
Určitý pokrok5844%
Značný pokrok3930%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle1713%
Celkový : 131

Realizace

8

Zajišťování a zlepšování kvality

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se1411%
Určitý pokrok5644%
Značný pokrok3830%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle2016%
Celkový : 128
9

Plánování materiálních a technických zdrojů

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se357%
Určitý pokrok13024%
Značný pokrok21239%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle16130%
Celkový : 538
10

Partnerství s účastníky vzdělávání a poskytovateli

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se427%
Určitý pokrok16830%
Značný pokrok21438%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle14125%
Celkový : 565
11

Rozvoj lidských zdrojů

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se387%
Určitý pokrok17731%
Značný pokrok20736%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle14826%
Celkový : 570
12

Klíčové osoby pro realizaci

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se417%
Určitý pokrok16930%
Značný pokrok24042%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle12121%
Celkový : 571

Evaluace

13

Definice potřeb lidských zdrojů

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se468%
Určitý pokrok21436%
Značný pokrok22437%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle11419%
Celkový : 598
14

Interní a externí evaluace

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se1411%
Určitý pokrok5444%
Značný pokrok3831%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle1613%
Celkový : 122
15

Evaluace spokojenosti účastníků vzdělávání

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se6411%
Určitý pokrok19835%
Značný pokrok19535%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle10218%
Celkový : 559
16

Evaluace výkonu

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se6712%
Určitý pokrok20637%
Značný pokrok19134%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle9617%
Celkový : 560
17

Evaluace výkonu a spokojenost personálu

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se5510%
Určitý pokrok18233%
Značný pokrok20938%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle11120%
Celkový : 557
18

Zapojení aktérů do evaluace

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se3428%
Určitý pokrok5344%
Značný pokrok2420%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle98%
Celkový : 120

Přehled

19

Management rizika

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se7214%
Určitý pokrok19639%
Značný pokrok16733%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle6814%
Celkový : 503
20

Zpětná vazba účastníků vzdělávání

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se529%
Určitý pokrok17933%
Značný pokrok20036%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle11721%
Celkový : 548
21

Sdělování výsledků evaluace

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se2521%
Určitý pokrok5445%
Značný pokrok2722%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle1512%
Celkový : 121
22

Zvýšit reaktivitu

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se305%
Určitý pokrok16830%
Značný pokrok22240%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle13424%
Celkový : 554
23

Využití zkušeností

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se387%
Určitý pokrok17031%
Značný pokrok21539%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle13124%
Celkový : 554
24

Akce pro zlepšení

Volba Číslo Procento Graf
Nezačalo se367%
Určitý pokrok18434%
Značný pokrok19636%
Blízko k dosažení cíle / dosažení cíle12924%
Celkový : 545
You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno