Изберете критерий :
Държава :
Вид на институцията :

Дата: 2019-06-20 21:33:01

ID Въпрос

Клауза за освобождаване от отговорност

Вид на организацията за професионално образование и обучение

Опция Брой Процент Графика
Прогимназиален етап на професионално образование и обучение (първа степен на професионална квалификация след 6-ти клас в професионалните училища)569%
Гимназиален етап на професионално образование и обучение (втора и трета степен на професионална квалификация в професионалните гимназии, първа степен на професионална квалификация след 8-ми клас в професионалните гимназии)15023%
Професионално обучение след средно образование (четвърта степен на професионална квалификация в професионалните колежи)569%
Висше професионално образование6710%
Продължаващо професионално обучение (първа, втора и трета степен на професионална квалификация в ЦПО, професионално обучение по част от професията)26841%
Чиракуване569%
Общо : 653

Планиране

1

Държава

Опция Брой Процент Графика
Австрия315%
България7512%
Czech Republic569%
Франция274%
Finland274%
Германия335%
Гърция386%
Италия203%
Latvia6410%
Литва376%
Полша305%
Румъния355%
Испания274%
Турция427%
Великобритания366%
Други държави6410%
Общо : 642
2

Планиране: Вземане предвид на национални и европейски политики

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7312%
Известен напредък20633%
Значителен прогрес19932%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13822%
Общо : 616
3

Planning: Strategy, targets and performance indicators

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато85%
Известен напредък5638%
Значителен прогрес4833%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато3423%
Общо : 146
4

Planning: Stakeholders needs and expectations

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато356%
Известен напредък17529%
Значителен прогрес22337%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато17329%
Общо : 606
5

Planning: Definition and implementation of responsibilities

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато367%
Известен напредък18333%
Значителен прогрес17432%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато15829%
Общо : 551
6

Planning: Communication of objectives to staff

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато346%
Известен напредък15727%
Значителен прогрес20035%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато18532%
Общо : 576
7

Planning: Co-operation with VET providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1713%
Известен напредък6045%
Значителен прогрес3929%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1813%
Общо : 134

Изпълнение

8

Planning: Quality assurance and improvement

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1511%
Известен напредък5744%
Значителен прогрес3829%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато2116%
Общо : 131
9

Implementation: Planning of material and technological resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато356%
Известен напредък13124%
Значителен прогрес21440%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато16130%
Общо : 541
10

Implementation: Partnership with learners and providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато427%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес21538%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато14225%
Общо : 568
11

Изпълнение: Развитие на човешките ресурси

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато387%
Известен напредък17931%
Значителен прогрес20736%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато14926%
Общо : 573
12

Изпълнение: Ключовите фигури при изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато417%
Известен напредък17030%
Значителен прогрес24142%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато12221%
Общо : 574

Оценка

13

Implementation: Definition of needs in human resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато478%
Известен напредък21436%
Значителен прогрес22638%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11419%
Общо : 601
14

Evaluation: Internal and external evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1512%
Известен напредък5544%
Значителен прогрес3830%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1714%
Общо : 125
15

Evaluation: Evaluation of learners satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6411%
Известен напредък19935%
Значителен прогрес19635%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато10318%
Общо : 562
16

Оценка: Оценка на изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6812%
Известен напредък20737%
Значителен прогрес19234%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато9617%
Общо : 563
17

Evaluation: Evaluation of staff performance and satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато5510%
Известен напредък18433%
Значителен прогрес21038%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11120%
Общо : 560
18

Evaluation: Involvement of stakeholders in evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато3629%
Известен напредък5343%
Значителен прогрес2420%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато108%
Общо : 123

Обратна връзка и процедури за промяна

19

Evaluation: Risk management

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7314%
Известен напредък19739%
Значителен прогрес16833%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато6813%
Общо : 506
20

Review: Learner feed-back

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато529%
Известен напредък18133%
Значителен прогрес20036%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11821%
Общо : 551
21

Review: Communicating evaluation results

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато2621%
Известен напредък5544%
Значителен прогрес2722%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1613%
Общо : 124
22

Обратна връзка и процедури за промяна: Повишаване на реактивността

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато316%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес22340%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13424%
Общо : 557
23

Обратна връзка и процедури за промяна: Капитализиране на опит

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато387%
Известен напредък17131%
Значителен прогрес21639%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13224%
Общо : 557
24

Обратна връзка и процедури за промяна: Действия за подобряване

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато377%
Известен напредък18534%
Значителен прогрес19636%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13024%
Общо : 548
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от