Изберете критерий :
Държава :
Вид на институцията :

Дата: 2017-10-18 00:18:21

ID Въпрос

Клауза за освобождаване от отговорност

Вид на организацията за професионално образование и обучение

Опция Брой Процент Графика
Прогимназиален етап на професионално образование и обучение (първа степен на професионална квалификация след 6-ти клас в професионалните училища)559%
Гимназиален етап на професионално образование и обучение (втора и трета степен на професионална квалификация в професионалните гимназии, първа степен на професионална квалификация след 8-ми клас в професионалните гимназии)14923%
Професионално обучение след средно образование (четвърта степен на професионална квалификация в професионалните колежи)559%
Висше професионално образование6710%
Продължаващо професионално обучение (първа, втора и трета степен на професионална квалификация в ЦПО, професионално обучение по част от професията)26641%
Чиракуване559%
Общо : 647

Планиране

1

Държава

Опция Брой Процент Графика
Австрия315%
България7412%
Czech Republic569%
Франция274%
Finland274%
Германия325%
Гърция376%
Италия203%
Latvia6310%
Литва366%
Полша305%
Румъния356%
Испания274%
Турция427%
Великобритания366%
Други държави6310%
Общо : 636
2

Планиране: Вземане предвид на национални и европейски политики

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7312%
Известен напредък20534%
Значителен прогрес19832%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13522%
Общо : 611
3

Planning: Strategy, targets and performance indicators

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато86%
Известен напредък5438%
Значителен прогрес4733%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато3424%
Общо : 143
4

Planning: Stakeholders needs and expectations

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато356%
Известен напредък17329%
Значителен прогрес22337%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато17229%
Общо : 603
5

Planning: Definition and implementation of responsibilities

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато367%
Известен напредък18233%
Значителен прогрес17332%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато15729%
Общо : 548
6

Planning: Communication of objectives to staff

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато346%
Известен напредък15627%
Значителен прогрес19935%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато18432%
Общо : 573
7

Planning: Co-operation with VET providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1713%
Известен напредък5844%
Значителен прогрес3930%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1713%
Общо : 131

Изпълнение

8

Planning: Quality assurance and improvement

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1411%
Известен напредък5644%
Значителен прогрес3830%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато2016%
Общо : 128
9

Implementation: Planning of material and technological resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато357%
Известен напредък13024%
Значителен прогрес21239%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато16130%
Общо : 538
10

Implementation: Partnership with learners and providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато427%
Известен напредък16830%
Значителен прогрес21438%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато14125%
Общо : 565
11

Изпълнение: Развитие на човешките ресурси

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато387%
Известен напредък17731%
Значителен прогрес20736%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато14826%
Общо : 570
12

Изпълнение: Ключовите фигури при изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато417%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес24042%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато12121%
Общо : 571

Оценка

13

Implementation: Definition of needs in human resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато468%
Известен напредък21436%
Значителен прогрес22437%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11419%
Общо : 598
14

Evaluation: Internal and external evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1411%
Известен напредък5444%
Значителен прогрес3831%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1613%
Общо : 122
15

Evaluation: Evaluation of learners satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6411%
Известен напредък19835%
Значителен прогрес19535%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато10218%
Общо : 559
16

Оценка: Оценка на изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6712%
Известен напредък20637%
Значителен прогрес19134%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато9617%
Общо : 560
17

Evaluation: Evaluation of staff performance and satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато5510%
Известен напредък18233%
Значителен прогрес20938%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11120%
Общо : 557
18

Evaluation: Involvement of stakeholders in evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато3428%
Известен напредък5344%
Значителен прогрес2420%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато98%
Общо : 120

Обратна връзка и процедури за промяна

19

Evaluation: Risk management

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7214%
Известен напредък19639%
Значителен прогрес16733%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато6814%
Общо : 503
20

Review: Learner feed-back

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато529%
Известен напредък17933%
Значителен прогрес20036%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11721%
Общо : 548
21

Review: Communicating evaluation results

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато2521%
Известен напредък5445%
Значителен прогрес2722%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1512%
Общо : 121
22

Обратна връзка и процедури за промяна: Повишаване на реактивността

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато305%
Известен напредък16830%
Значителен прогрес22240%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13424%
Общо : 554
23

Обратна връзка и процедури за промяна: Капитализиране на опит

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато387%
Известен напредък17031%
Значителен прогрес21539%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13124%
Общо : 554
24

Обратна връзка и процедури за промяна: Действия за подобряване

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато367%
Известен напредък18434%
Значителен прогрес19636%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато12924%
Общо : 545
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от