Изберете критерий :
Държава :
Вид на институцията :

Дата: 2017-12-13 05:18:46

ID Въпрос

Клауза за освобождаване от отговорност

Вид на организацията за професионално образование и обучение

Опция Брой Процент Графика
Прогимназиален етап на професионално образование и обучение (първа степен на професионална квалификация след 6-ти клас в професионалните училища)558%
Гимназиален етап на професионално образование и обучение (втора и трета степен на професионална квалификация в професионалните гимназии, първа степен на професионална квалификация след 8-ми клас в професионалните гимназии)14923%
Професионално обучение след средно образование (четвърта степен на професионална квалификация в професионалните колежи)558%
Висше професионално образование6710%
Продължаващо професионално обучение (първа, втора и трета степен на професионална квалификация в ЦПО, професионално обучение по част от професията)26741%
Чиракуване558%
Общо : 648

Планиране

1

Държава

Опция Брой Процент Графика
Австрия315%
България7412%
Czech Republic569%
Франция274%
Finland274%
Германия325%
Гърция376%
Италия203%
Latvia6410%
Литва366%
Полша305%
Румъния355%
Испания274%
Турция427%
Великобритания366%
Други държави6310%
Общо : 637
2

Планиране: Вземане предвид на национални и европейски политики

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7312%
Известен напредък20634%
Значителен прогрес19832%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13522%
Общо : 612
3

Planning: Strategy, targets and performance indicators

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато86%
Известен напредък5538%
Значителен прогрес4733%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато3424%
Общо : 144
4

Planning: Stakeholders needs and expectations

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато356%
Известен напредък17429%
Значителен прогрес22337%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато17228%
Общо : 604
5

Planning: Definition and implementation of responsibilities

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато367%
Известен напредък18233%
Значителен прогрес17432%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато15729%
Общо : 549
6

Planning: Communication of objectives to staff

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато346%
Известен напредък15727%
Значителен прогрес19935%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато18432%
Общо : 574
7

Planning: Co-operation with VET providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1713%
Известен напредък5945%
Значителен прогрес3930%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1713%
Общо : 132

Изпълнение

8

Planning: Quality assurance and improvement

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1411%
Известен напредък5744%
Значителен прогрес3829%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато2016%
Общо : 129
9

Implementation: Planning of material and technological resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато356%
Известен напредък13124%
Значителен прогрес21239%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато16130%
Общо : 539
10

Implementation: Partnership with learners and providers

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато427%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес21438%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато14125%
Общо : 566
11

Изпълнение: Развитие на човешките ресурси

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато387%
Известен напредък17831%
Значителен прогрес20736%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато14826%
Общо : 571
12

Изпълнение: Ключовите фигури при изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато417%
Известен напредък17030%
Значителен прогрес24042%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато12121%
Общо : 572

Оценка

13

Implementation: Definition of needs in human resources

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато468%
Известен напредък21436%
Значителен прогрес22538%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11419%
Общо : 599
14

Evaluation: Internal and external evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато1411%
Известен напредък5545%
Значителен прогрес3831%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1613%
Общо : 123
15

Evaluation: Evaluation of learners satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6411%
Известен напредък19936%
Значителен прогрес19535%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато10218%
Общо : 560
16

Оценка: Оценка на изпълнението

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато6712%
Известен напредък20737%
Значителен прогрес19134%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато9617%
Общо : 561
17

Evaluation: Evaluation of staff performance and satisfaction

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато5510%
Известен напредък18333%
Значителен прогрес20937%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11120%
Общо : 558
18

Evaluation: Involvement of stakeholders in evaluation

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато3529%
Известен напредък5344%
Значителен прогрес2420%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато97%
Общо : 121

Обратна връзка и процедури за промяна

19

Evaluation: Risk management

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато7214%
Известен напредък19739%
Значителен прогрес16733%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато6813%
Общо : 504
20

Review: Learner feed-back

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато529%
Известен напредък18033%
Значителен прогрес20036%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато11721%
Общо : 549
21

Review: Communicating evaluation results

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато2621%
Известен напредък5444%
Значителен прогрес2722%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато1512%
Общо : 122
22

Обратна връзка и процедури за промяна: Повишаване на реактивността

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато305%
Известен напредък16930%
Значителен прогрес22240%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13424%
Общо : 555
23

Обратна връзка и процедури за промяна: Капитализиране на опит

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато387%
Известен напредък17031%
Значителен прогрес21639%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато13124%
Общо : 555
24

Обратна връзка и процедури за промяна: Действия за подобряване

Опция Брой Процент Графика
Не е започнато367%
Известен напредък18534%
Значителен прогрес19636%
Близо до пълно постигане / напълно постигнато12924%
Общо : 546
You are here:

Изключване на отговорност

Този проект е финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Този портал отразява гледните точки на създателите и Европейската комисия не може да бъде държана отговорна за каквато и да е употреба на информацията, съдържаща се в портала.

Финансиран от