Sveicināti, Bequal.net platformā!

planning

Pašnovērtējuma rīks

Rīks PIA sniedzējiem piedāvā veikt nelielu pašnovērtējumu, kas balstīts uz EQAVET ietvarstruktūru, lai ne tikai identificētu organizācijas spēcīgās puses un uzlabojamās jomas, bet arī salīdzinātu savus rezultātus ar organizācijām Eiropas līmenī un mācītos no labākās prakses. Lai turpinātu, Jums ir jābūt reģistrētam sistēmā.

Statistika

Šajā sadaļā Jūs atradīsiet apkopotu statistiku, kuru varat atlasīt pēc sev interesējošiem kritērijiem kā valsts, PIA organizācijas tips u.c. Šī sadaļa nodrošina ar jaunāko informāciju un situācijas apkopojumu Profesionālās izglītības un apmācības sektorā, kas var sniegt vērtīgu atbalstu un norādes politikas veidotājiem.

planning

Labā prakse

Šeit Jūs atradīsiet labās prakses piemērus, kas demonstrē dažādu PIA sniedzēju sasniegtos rezultātus, darba pieeju un citus aspektus, kurus iespējams varēsiet piemērot savā organizācijā. Tāpat aicinām papildināt šo sadaļu un dalīties ar labo praksi no savas organizācijas.

Aktualitātes

02 septembris 2016
Veiksmīgi aizvadīta projekta Bequal.net noslēguma konference "Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē" 2016.gada 25.augustā Latvijas Kvalitātes biedrība ar mērķi veicināt praktiskās pieredzes apmaiņu u... More detail
06 jūlijs 2016
Latvijas Kvalitātes biedrība rīko konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē” Eiropas Savienības projekta BEQUAL.net ietvaros, Latvijas Kvalitātes biedrība 2016. gada 25. augustā... More detail
28 jūnijs 2016
Ημερίδα: “Ποιότητα στην εκπαίδευση – Σύνδεση με την αγορά εργασίας” Η IDEC A.E. (www.idec.gr) σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, με... More detail
You are here:

Atruna

Šis projekts tika finansēts ar Eiropas Komisijas atbalstu. Šī publikācija atspoguļo vienīgi autora uzskatus, un Komisijai nevar uzlikt atbildību par tajā ietvertās informācijas jebkuru iespējamo izlietojumu.

Finansē