Καλωσήρθατε στην κοινότητα του BEQUAL!

planning

Εργαλείο Benchmarking

Το εργαλείο συγκριτικής αξιολόγησης σας προσφέρει τη δυνατότητα να συγκρίνετε τις επιδόσεις σας ως προς την ποιότητα με αυτές αντίστοιχων οργανισμών στη χώρα σας και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες. Εντοπίζει τα ισχυρά και ασθενή σας σημεία και σας υποστηρίζει στην προσπάθεια συνεχούς βελτίωσης. Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο πρέπει να έχετε εγγραφεί πρώτα.

Στατιστικά στοιχεία

Σε αυτό το τμήμα θα βρείτε γενικές στατιστικές, στηριγμένες στα στοιχεία που έχουν εισάγει οι οργανισμοί επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (συνολικά, ανά χώρα και ανά τύπο οργανισμού ΕΕΚ). Οι στατιστικές αυτές δίνουν πραγματική πληροφόρηση για το τι συμβαίνει πραγματικά στους οργανισμούς ΕΕΚ και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πολύτιμο βοήθημα στον σχεδιασμό πολιτικών.

planning

Καλές πρακτικές

Εδώ μπορείτε να έχετε πρόσβαση στην περιγραφή καλών πρακτικών, που έχουν αξιολογηθεί ως τέτοιες, και οι οποίες ακολουθούνται σε διάφορες λειτουργίες των οργανισμών επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης. Μπορείτε επίσης να υποβάλετε δικές σας πρακτικές, προκειμένου να αξιολογηθούν και να επιδειχθούν στη διαδικτυακή πύλη. Σε αυτήν την περίπτωση μπορείτε επίσης να έχετε για 18 μήνες δωρεάν διαφήμιση με banner στο portal BEQUAL.

Πρόσφατα νέα

02 Σεπτέμβριος 2016
Successful completion of project BEQUAL.net in the final conference “Quality management and leadership in educational institution” Latvian Society for Quality hosted a conference “Quality management and leadership in educational ... Περισσότερα
06 Ιούλιος 2016
Latvijas Kvalitātes biedrība rīko konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē” Eiropas Savienības projekta BEQUAL.net ietvaros, Latvijas Kvalitātes biedrība 2016. gada 25. augustā... Περισσότερα
28 Ιούνιος 2016
Ημερίδα: “Ποιότητα στην εκπαίδευση – Σύνδεση με την αγορά εργασίας” Η IDEC A.E. (www.idec.gr) σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, με... Περισσότερα
You are here:

Επικοινωνία

Αποποίηση ευθυνών

Η παρούσα δημοσίευση δεσμεύει μόνο τον συντάκη της και η Επιτροπή δεν ευθύνεται για τυχόν χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

Συγχρηματοδοτείται από