Vítejte ve společenství BEQUAL!

planning

Referenční (benchmark) nástroj

Nástroj nabízí každé organizaci v odborném vzdělávání a přípravě možnost provádět malé sebehodnocení na základě kritérií EQAVET, identifikovat své silné stránky a oblasti pro zlepšení, stejně jako porovnat své výsledky s jinými organizacemi na evropské úrovni a poučit se z nich. Chcete-li pokračovat, musíte být registrován.

Statistiky

V této sekci můžete najít celkové statistiky dat vložených ze strany poskytovatelů odborného vzdělávání a přípravy (celkově, podle země, podle typu organizace odborného vzdělávání a přípravy). Tato část poskytuje pragmatické informace o tom, co se děje v oblasti odborného vzdělávání a přípravy, a je cennou podporou pro plánování politiky.

planning

Osvědčené postupy

Zde můžete získat přistupovat k popisu praktik různých aspektů fungování institucí odborného vzdělávání, které byly posouzeny jako dobrý příklad. Můžete rovněž předložit své vlastní postupy, aby byly posouzeny a nahrány. V tomto případě mohou být rovněž podporovány v portálu BEQUAL.

Nejnovější zprávy

02 Září 2016
Successful completion of project BEQUAL.net in the final conference “Quality management and leadership in educational institution” Latvian Society for Quality hosted a conference “Quality management and leadership in educational ... More detail
06 Červenec 2016
Latvijas Kvalitātes biedrība rīko konferenci “Kvalitātes vadība un līdera loma izglītības iestādē” Eiropas Savienības projekta BEQUAL.net ietvaros, Latvijas Kvalitātes biedrība 2016. gada 25. augustā... More detail
28 Červen 2016
Ημερίδα: “Ποιότητα στην εκπαίδευση – Σύνδεση με την αγορά εργασίας” Η IDEC A.E. (www.idec.gr) σας προσκαλεί στην ημερίδα που διοργανώνει, την Τρίτη 5 Ιουλίου 2016, με... More detail
You are here:

Odmítnutí odpovědnosti

Tento projekt byl realizován za finanční podpory Evropské unie. Za obsah publikací (sdělení ) odpovídá výlučně autor. Publikace (sdělení) nereprezentují názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jejich obsahem.

Financováno