Statistike: Upitnik procjene referentnih pokazatelja osiguravanja kvalitete u naukovanju i učenju temeljenom na radu za obrte i tvrtke

Ovdje možete naći pregled statističkih podataka koje su dali obrti/tvrtke a koje se tiču naukovanja i učenja temeljenog na radu. Podatke možete pretraživati po državi ili preko vrste obrta/tvrtke. Pružene informacije u skladu su s najnovijim informacijama o UTR-u što ih čini vrijednom potporom u planiranju politika.

Odabir kriterija


Vrsta:
Sekcija: Veza s nacionalnim sustavom odgoja i obrazovanja

Pitanje: Program naukovanja je u skladu sa širim strukovnim programom.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno36%
 
Djelomično točno1937%
 
Uglavnom točno1427%
 
U potpunosti točno1529%
 

Pitanje: Program naukovanja je odobrila nacionalna ili regionalna institucija.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno612%
 
Djelomično točno1835%
 
Uglavnom točno816%
 
U potpunosti točno1937%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka provodi naukovanje koje udovoljava uvjetima sustava nacionalnih kvalifikacija ili zakona o strukovnom obrazovanju.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno1937%
 
Uglavnom točno1224%
 
U potpunosti točno2039%
 

Pitanje: Naukovanje je dio šireg programa strukovnog obrazovanje koji vodi formalnoj kvalifikaciji.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno510%
 
Djelomično točno1427%
 
Uglavnom točno1325%
 
U potpunosti točno1937%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka posjeduje izrađene procedure koje olakšavaju prilagodbu naukovanja nacionalnom pravnom okviru.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno48%
 
Djelomično točno1529%
 
Uglavnom točno1427%
 
U potpunosti točno1835%
 

Sekcija: Karakteristike programa učenja temeljenog na radu

Pitanje: Teorija je snažno povezana s praksom u našem programu naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno36%
 
Djelomično točno1733%
 
Uglavnom točno1733%
 
U potpunosti točno1427%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka ima potrebne tehničke uvjete za provedbu naukovanja. (Na primjer, radni prostor, opremu, itd. za sve učenike.)

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno12%
 
Djelomično točno1427%
 
Uglavnom točno1529%
 
U potpunosti točno2141%
 

Pitanje: Učenici koji sudjeluju kod nas na naukovanju imaju mogućnost za mobilnost u našoj državi.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno612%
 
Djelomično točno1937%
 
Uglavnom točno1529%
 
U potpunosti točno1122%
 

Pitanje: Program naukovanja je jasno strukturiran.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno12%
 
Djelomično točno2039%
 
Uglavnom točno2141%
 
U potpunosti točno918%
 

Pitanje: Učenici koji sudjeluju kod nas na naukovanju imaju mogućnost za međunarodnu mobilnost.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1835%
 
Djelomično točno1325%
 
Uglavnom točno714%
 
U potpunosti točno1325%
 

Sekcija: Fokus na učenike

Pitanje: Učenici imaju adekvatno raspodijeljenu količinu obveza tijekom naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno1427%
 
Uglavnom točno1937%
 
U potpunosti točno1835%
 

Pitanje: Naš program naukovanja u skladu je s očekivanjima učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno12%
 
Djelomično točno1835%
 
Uglavnom točno1937%
 
U potpunosti točno1325%
 

Pitanje: Učenici od svojih mentora dobivaju povratne informacije o svom radu tijekom naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno1224%
 
Uglavnom točno1937%
 
U potpunosti točno2039%
 

Pitanje: Učenicima su jasni ciljevi programa naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno1937%
 
Uglavnom točno1529%
 
U potpunosti točno1733%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka vodi računa o jednakim mogućnostima pristupanja naukovanju.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno12%
 
Djelomično točno1427%
 
Uglavnom točno1224%
 
U potpunosti točno2447%
 

Pitanje: Naš program naukovanja temelji se na rezultatima ispitivanja potreba i stavova učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno12%
 
Djelomično točno1631%
 
Uglavnom točno2141%
 
U potpunosti točno1325%
 

Sekcija: Komunikacija i ugovori između partnera

Pitanje: Komuniciramo rezultate naukovanja s ključnim dionicima u sustavu poput resornog ministarstva, komora, itd.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno2141%
 
Djelomično točno1631%
 
Uglavnom točno510%
 
U potpunosti točno918%
 

Pitanje: Državne institucije i drugi relevantni dionici u državi podupiru naš obrt/tvrtku u provedbi naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1122%
 
Djelomično točno2141%
 
Uglavnom točno1427%
 
U potpunosti točno510%
 

Pitanje: Naši mentori surađuju na provedbi naukovanja s nastavnicima u školama.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno714%
 
Djelomično točno2039%
 
Uglavnom točno1529%
 
U potpunosti točno918%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka je s odgojno-obrazovnim ustanovama sklopila ugovor o provedbi naukovanja u kojemu su definirane odgovornosti obiju strana.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno48%
 
Djelomično točno1937%
 
Uglavnom točno1122%
 
U potpunosti točno1733%
 

Pitanje: Komuniciramo sa strukovnim školama o postignućima učenika tijekom naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno510%
 
Djelomično točno2141%
 
Uglavnom točno1427%
 
U potpunosti točno1122%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka je sklopio ugovor s učenicima ili njihovim roditeljima o provedbi naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno36%
 
Djelomično točno1937%
 
Uglavnom točno1427%
 
U potpunosti točno1529%
 

Sekcija: Praćenje i procjena provedbe naukovanja

Pitanje: Naš obrt/tvrtka prati rad naših mentora koji provode naukovanje.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno1427%
 
Uglavnom točno1835%
 
U potpunosti točno1937%
 

Pitanje: Procjena obrazovnih postignuća učenika snažno je povezana s teorijom i praksom u programu naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno24%
 
Djelomično točno2039%
 
Uglavnom točno1325%
 
U potpunosti točno1631%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka sustavno nadzire i procjenjuje provedbu naukovanja u našem obrtu/tvrtki.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno24%
 
Djelomično točno1835%
 
Uglavnom točno1631%
 
U potpunosti točno1529%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka prati napredak obrazovnih postignuća učenika tijekom naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno2039%
 
Uglavnom točno1631%
 
U potpunosti točno1529%
 

Pitanje: Ispitujemo zadovoljstvo učenika provedbom naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno612%
 
Djelomično točno2039%
 
Uglavnom točno918%
 
U potpunosti točno1631%
 

Pitanje: Pratimo broj učenika koji ostaju u naukovanju kod nas i onih koji se iz njega ispisuju.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno1631%
 
Djelomično točno1631%
 
Uglavnom točno1020%
 
U potpunosti točno918%
 

Sekcija: Mentori u naukovanju

Pitanje: Mentori angažirani u provedbi naukovanja završili su osnovno osposobljavanje za provedbu naukovanja te su uključeni su programe kontinuiranog profesionalnog usavršavanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno24%
 
Djelomično točno1631%
 
Uglavnom točno1529%
 
U potpunosti točno1835%
 

Pitanje: Mentori koji provode naukovanje aktivno prate rad i napredak svojih učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno1631%
 
Uglavnom točno1224%
 
U potpunosti točno2345%
 

Pitanje: Vlasnik obrta/direktor tvrtke/upravitelj preuzima odgovornost za provedbu naukovanja u obrtu/tvrtki.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno12%
 
Djelomično točno2039%
 
Uglavnom točno1020%
 
U potpunosti točno2039%
 

Pitanje: Mentori angažirani u provedbi naukovanja imaju licencu/ dozvolu za provođenje naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno510%
 
Djelomično točno1937%
 
Uglavnom točno714%
 
U potpunosti točno2039%
 

Pitanje: Mentori angažirani u provedbi naukovanja imaju podršku vlasnika obrta/direktora/upravitelja tvrtke.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno1325%
 
Uglavnom točno1325%
 
U potpunosti točno2549%
 

Pitanje: Mentori koji provode naukovanje imaju sve potrebne kompetencije za rad u provedbi naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno00%
 
Djelomično točno1325%
 
Uglavnom točno1631%
 
U potpunosti točno2243%
 

Sekcija: Buduće perspektive u naukovanju

Pitanje: Sadržaj naukovanja relevantan je za buduće poslove učenika.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno48%
 
Djelomično točno1733%
 
Uglavnom točno1325%
 
U potpunosti točno1733%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka ima inovativan pristup provedbi naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno24%
 
Djelomično točno1937%
 
Uglavnom točno1631%
 
U potpunosti točno1427%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka u javnosti promovira izvrsnost i privlačnost naukovanja za buduće učenike.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno918%
 
Djelomično točno2039%
 
Uglavnom točno1224%
 
U potpunosti točno1020%
 

Pitanje: Program naukovanja odgovara na buduće potrebe tržišta rada.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno612%
 
Djelomično točno2243%
 
Uglavnom točno714%
 
U potpunosti točno1631%
 

Pitanje: Naš obrt/tvrtka sudjeluje u stalnom unaprjeđivanju naukovanja.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno12%
 
Djelomično točno1835%
 
Uglavnom točno1733%
 
U potpunosti točno1529%
 

Pitanje: Program naukovanja uključuje buduće potrebe našeg obrta/tvrtke.

ZbrojPostotakGrafikon
Uopće nije točno24%
 
Djelomično točno1529%
 
Uglavnom točno1631%
 
U potpunosti točno1835%
 

Ukupni zbroj odgovora : 51