Οι οργανισμοί που έχουν σημειώσει υψηλότερη βαθμολογία στα εργαλεία συγκριτικής αξιολόγησης θα λάβουν το σήμα BEQUAL.

Αυτό το σήμα αναγνωρίζει τη δέσμευσή τους στη διασφάλιση της ποιότητας στη μάθηση που βασίζεται στην εργασία στη χώρα τους καθώς και στην Ευρώπη.


Το σήμα ισχύει για ένα έτος από την ημερομηνία παραλαβής του.Εισαγάγετε έναν έγκυρο κωδικό και πατήστε Επικύρωση